Sprawa dotyczyła kwestii zwolnienia z podatku od spadków i darowizn nieruchomości, którą małżeństwo otrzymało w spadku po śmierci matki jednego z nich.

Zobacz również: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn? >>

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Najbliższa rodzina, czyli tzw. zerowa grupa podatkowa, do której ustawa o podatku od spadku i darowizn zalicza: małżonkę, małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, pasierba, pasierbicę, rodzeństwa, ojczyma i macochę, może być zwolniona z konieczności zapłacenia podatku od spadków i darowizn po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym jest zgłoszenie otrzymania darowizny lub spadku do urzędu skarbowego w ciągu pół roku. Drugim jest przelew pieniędzy na rachunek bankowy. Przekazanie pieniędzy w formie gotówki nie daje prawa do skorzystania ze zwolnienia.

Zobacz również: 
Najbliższa rodzina zwolniona z podatku od spadków i darowizn >>

Dziedziczenie firmy bez podatku od spadku >>

Do grupy zerowej ustawa podatkowa nie zalicza jednak teściów. Oznacza to, że do darowizn i spadków otrzymanych od teściów nie można zastosować powyższych zasad. Teściowie zaliczeni są do pierwszej grupy podatkowe. W tym przypadku zwolnienie z podatku może mieć zastosowanie tylko do kwoty 9 637 zł. Jest to limit pięcioletni. Darowizny i spadki o wyższej wartości trzeba opodatkować.

Zięć i córka to nie to samo

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił uwagę, że zięć nie może być zwolniony z zapłacenia podatku od spadku jak jego żona. Jako zięć spadkodawczyni nie jest objęty zwolnieniem wynikającym z ustawy. Musi więc zapłacić podatek od spadków i darowizn z tytułu nabycia udziału w nieruchomości w drodze spadku na zasadach przewidzianych w ustawie dla osób należących do pierwszej grupy podatkowej. Zobowiązanie podatkowe z tego tytułu będzie ustalone przy zastosowaniu stawek podatkowych określonych w art. 15 ustawy.

Interpretacja Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 4 stycznia 2019 r., nr 0111-KDIB2-2.4015.121.2018.1.PB