Nowe przepisy mają wprowadzić możliwość obniżenia kwoty podatku od wydobycia niektórych kopalin o dokonane darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których jest prowadzona działalność wydobywcza. Jak tłumaczy rząd, ideą proponowanego rozwiązania jest wzmocnienie związku przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem tych kopalin z miejscem prowadzenia tej działalności.

 


Ulga ma polegać na obniżeniu podatku o darowizny na rzecz tych jednostek samorządu terytorialnego, które ponoszą skutki wydobycia. Jak podkreśla rząd, propozycja ta nie narusza uprawnień państwa do pobierania renty surowcowej, a jednocześnie przekazuje część podatku społecznościom lokalnym ponoszącym koszty społeczne, zdrowotne i środowiskowe związane z wydobyciem. Darowiznę na ich rzecz można traktować jako formę rekompensaty za ponoszenie tych kosztów.

 

Kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 5 proc. podatku z tytułu wydobycia niektórych kopalin. Odliczenie  dokonywane będzie w deklaracji składanej za miesiąc, w którym dokonano darowizny. Jeżeli natomiast kwota dokonanej darowizny przekroczy wskazany limit, odliczenia w ramach tego limitu dokonywać się będzie w miesiącu następnym, nie dłużej niż przez kolejnych 12 miesięcy od miesiąca, w którym dokonano darowizny – wynika z planów rządu.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 czerwca 2019 r.

Zobacz również: RODO dobrą wymówką w sporze z urzędem >>