Chociaż zwolnienie otrzymać można tylko z zalecenia lekarza – trudno jest zweryfikować, czy pracownicy korzystają z niego prawidłowo. Podejrzenia pracodawców rosną, gdy ich pracownicy biorą L4 w dniach poprzedzających długie weekendy lub święta. Pojawia się wtedy uzasadnione podejrzenie, że wykorzystują zwolnienie L4 do odpoczynku, a nie z powodu problemów zdrowotnych.

Czytaj również: Chorobowe to nie urlop wypoczynkowy - firmy sprawdzają pracowników

– Pracodawcy zapominają, że mogą korzystać ze wsparcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odpowiednie służby skontrolują zarówno samą prawidłowość wystawienia zwolnienia lekarskiego, jak też sposób jego wykorzystywania – przypomina Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka prawa pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Czytaj w LEX: Kontrola zwolnień lekarskich - nowe narzędzia kontroli >

 


Jak mówi, rzetelna kontrola może wyłapać nieprawidłowości, gdy pracownik świadomie nadużywa swojego prawa do urlopu zdrowotnego. Jednak o kontrolę ZUS musi wystąpić pracodawca. - Dlatego przedsiębiorcy powinni częściej zwracać się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wnioskować o to, żeby takie kontrole były prowadzone. Im szybciej to zrobią, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nawet przy krótkotrwałych zwolnieniach taka kontrola nastąpi – zaleca Spytek-Bandurska.

Czytaj w LEX: