Firmy, które liczyły na objęcie zwolnieniem ze składek ZUS za okres od lipca do września, niestety się przeliczyły. Chodzi o dodany do art. 31 zo ustawy z marca 2020 r. ustęp 10.  Zgodnie bowiem z czekającą na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw ustawą z 9 grudnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych czas na złożenie wniosków miały do 30 listopada 2020 roku!  W obronieprzedsiębiorców, m.in.: agentów turystycznych, pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, organizatorów targów, przewoźników, prowadzących działalność artystyczną, literacką, kulturalną  związaną z wystawianiem przedstawień, czy pozaszkolną wystąpił Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. 

Czytaj również: Jest już ostateczna wersja tarczy branżowej 6.0. Kto i kiedy może liczyć na pomoc >>
 

Adam Abramowicz apeluje do Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra rozwoju, o wydanie rozporządzenia wydłużającego termin na składania wniosków. - Niestety przez niedopatrzenie nie wydłużono w ustawie terminu na złożenia wniosku. Przedsiębiorcy, którzy dopiero w nowej ustawie zostali objęci zwolnienie w rezultacie nie są w stanie go dochować. Na szczęście na mocy nowej ustawy rząd może wydać rozporządzenie, które wydłuży czas na złożenie wniosków. - pisze Adam Abramowicz. Jego zdaniem rząd powinien opublikować takie rozporządzenie zaraz po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, co nastąpiło 15 grudnia. Ustawodawca jednak musiał widzieć problem z terminem, bo zrobił wyjątek dla hoteli (kod PKD:  55.10.Z) i organizatorów turystyki (79.12.Z). Oni wyjątkowo dostali czas na złożenie wniosków do do 15 stycznia.

Sprawdź o jakie branże walczy rzecznik MŚP - pobierz wykaz kodów PKD >>