We wtorek wieczorem do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 704). Jest to tzw. branżowa tarcza antykryzysowa nad którą pracowało m.in. Ministerstwo Rozwoju, Technologii i Pracy. Tak jak pisaliśmy w Prawo.pl. przewiduje zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe, ale uzależnione od dominującego kodu PKD oraz spadku obrotu.

Rząd wyliczył, że zwolnienie ze składek ZUS będzie kosztował budżet ok. 528,4 mln złotych, a postojowe  304,5 miliona złotych. Ponadto formy, które wykażą ponad 40 proc. spadek przychodów, zyskają 5 tys. zł dotacji. To pomoc dla branż gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. - Te elementy wsparcie mają służyć temu, żeby przedsiębiorcy mogli się do tego arcytrudnego czasu dostosować - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej konferencji. - Prócz tego dostępne będą długoterminowe pożyczki gwarancje dla tych chcących korzystać z programów inwestycyjnych - dodał. Z kolei Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, podkreślił, że Rada Ministrów w tym projekcie ustawy zostaje wyposażona w prawo przedłużania tych rozwiązań na kolejne miesiące. To oznacza w praktyce, że w przypadku przedłużającego się lockdownu skróci się ścieżka legislacyjna do uruchomienia pomocy.

Czytaj również: Nowe dotacje dla mikroprzedsiębiorców w tarczy branżowej - jak zdobyć 5 tysięcy złotych >>

Już po wprowadzeniu w sierpniu podziału na czerwone i żółte strefy odnotowały one straty, potem część branż m.in. fitness, rozrywkowa, eventów objęły obostrzenia wprowadzone od 16 października, a odkąd cała Polska jest czerwoną strefą zostały zamknięte restauracje. Za sprawą tarczy nie wszyscy jednak zostaną objęci pomocą. 


Zwolnienie ze składek ZUS też pod warunkiem spadku obrotów

Projekt przewiduje też zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Warunkiem zwolnienia jest posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego, prowadzenie działalności 30 września 2020 r., zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek, wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. - Współczuje tym którzy, co prawda spełniają warunek dominującego PKD, ale biznes otworzyli na przełomie roku i go podtrzymywali. Oni nie otrzymają wsparcia - ocenia Arkadiusz Pączka, zastępca dyrektora generalnego Pracodawców RP. Co ciekawe z wyliczeń rządu wynika, że na zwolnieniach ZUS zyskają najbardziej restauracje - zwolnienie ich ze składek to koszt ok. 197 zml zł, ale także sklepy sprzedające odzież  - zwolnienie ich ze składek to koszt ok. 85 mln zł.

Czytaj również o wykluczonych z tarczy branżowej >>

Wniosek do ZUS można złożyć do 31 stycznia 2021 r. Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia, będą zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej składania.

Jakie kody PKD kwalifikują do zwolnienia ze składek ZUS, jaka jest liczba płatników, koszt zwolnienia

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) - 21 456 / 85 mln zł
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) - 5 600 / 6,59 mln zł
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach) - 12 348 / 10,05 mln zł
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) - 7 542 / 7,08 mln zł
 • 56.10.A (restauracje) - 39 010 / 197,20 mln zł
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) - 2 488 / 4,40 mln zł
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) - 2 418 / 13,99 mln zł
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) - 4 257 / 8,34 mln z
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) - 7 232 / 11,66 mln zł
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna) - 11 793 / 12,53 mln zł
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) - 1 582 / 1,94 mln zł
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) - 2 734 / 11 mln zł
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy) - 10 063 / 12,31 mln zł
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) - 16 210 / 29,45 mln zł
 • 86.90.D (działalność paramedyczna) - 3 071 / 4,25 mln zł
 • 90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych) - 5 499 / 32,79 mln zł
 • 90.02.Z (wspomaganie przedstawień) - 1 807 / 3,32 mln zł
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych) - 1 479 / 32,26 mln zł
 • 93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness) - 2 577 / 6,17 mln zł
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa) - 3 841 / 17,43 mln zł
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) - 1 080 / 3,45 mln zł
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek) - 82 / 0,10 mln zł
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana) - 504 / 0,66 mln zł
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) - 4 160 / 9,70 mln zł
 • 96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej) - 4 579 / 6,75 mln zł


Świadczenie postojowe - warunek 40 proc. spadek obrotów

Projekt zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla prowadzących działalność na dzień 30 września 2020 r. w branżach gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego, uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu z tej działalności, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. Z szacunków rządu wynika, że z postojowego również skorzystają w znacznej mierze sprzedający na straganach i targowiskach. Tyle, że lista kodów do postojowego jest krótsza., liczy tylko 20 pozycji.

Jakie kody PKD kwalifikują do świadczenia postojowego, jaka jest liczba płatników, koszt jednorazowego świadczenia

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) - 20 022 / 41,65 mln zł
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) - 5 550 / 11,54 mln zł
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska) - 12 231 / 25,44 mln zł
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) - 7 421 / 15,44 mln zł
 • 56.10.A (restauracje) - 32 046 / 66,66 mln zł 
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) - 2 385/ 4,96 mln zł
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) - 2 210 / 4,60 mln zł
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) - 3 851 / 8,01 mln zł
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) - 6 719 / 13,98 mln zł
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna) - 11 517 / 23,96 mln zł
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) - 1 506 / 3,13 mln zł
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) - 2 268 / 4,72 mln zł
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa) - 9 525 / 19,81 mln zł
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) - 15 517 / 32,28 mln zł
 • 86.90.D (działalność paramedyczna) - 2 933 / 6,10 mln zł
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych) - 782 / 1,63 mln zł
 • 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej) - 2 164 / 4,50 mln zł
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa) - 2 572 / 5,35 mln zł
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) - 934 / 1,94 mln zł
 • 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej) - 4 258 / 8,86 mln zł

Tadeusz Kościński, minister finansów, podkreśla, że potrzebna jest chirurgiczna precyzja, żeby pomoc trafiała dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Zdaniem rządu zaś ze przygotowanych instrumentów skorzysta ok. 200 tys. przedsiębiorców i 372 tys. pracowników. Tyle, że wymienione PKD nie obejmują wszystkich przedsiębiorców dotkniętych skutkami Covid-19.