Ustawa przewiduje wsparcie dla 32 branż szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19, m.in. gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie dodatkowego świadczenia postojowego, zmiany w dofinansowaniu części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i zadań realizowanych z jego środków. Pomoc, która wyniesie 4 mld zł, będzie przyznana za listopad 2020 r., ale rząd będzie mógł w drodze rozporządzenia przedłużyć ją na kolejne miesiące.

Więcej branż uprawnionych do pomocy

Poprawki przyjęte przez Senat rozszerzyły katalog przedsiębiorców prowadzących działalność przypisaną do kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) o kilkadziesiąt pozycji. Były to podmioty prowadzące m.in. piekarnie, niewyspecjalizowane sklepy z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, sprzedających sprzęt telekomunikacyjny, sprzedawców ubrań, sklepy meblarskie, księgarnie, wyspecjalizowane sklepy medyczne, drogerie, outlety, taksówkarzy, zajmujących się cateringiem, fryzjerów czy osoby wynajmujące nieruchomości.

Senat proponuje również, by pomoc covidowa mogła też trafić do branży turystycznej (prowadzących hotele, informację turystyczną, agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, pośredników). Poprawki zakładają także przyznanie wsparcia dla szeroko rozumianej branży kulturalnej np. podmiotów prowadzących artystyczną i literacką działalność twórczą, muzeów, firm zajmujących się nagraniami muzycznymi.

Parlament kończy prace nad tzw. tarczą branżową, czyli ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W Prawo.pl pisaliśmy o niej już 23 października, zapowiadając, że przewiduje zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe, ale uzależnione od dominującego kodu PKD oraz spadku obrotu. W trakcie prac w Sejmie zwiększoną liczbę kodów PKD z 25 do 35. Senatorowie opozycji podkreślali podczas debaty nad ustawą, że zajmują się dziurawą tarczą.  To po prostu sito - mówiła Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) . Pytała  o pomoc, np. dla branży wystawienniczej. Pomoc dostali organizatorzy targów i właściciele hal, ale 90 proc. firm z branży jej nie otrzymało. Dlatego zgłoszono poprawki wydłużające listę kodów, a Senat w sobotę większość zatwierdził. Część z nich pokrywa się z postulatami rzecznika małych i średnich firm.  

Ustawa znowu więc trafia do Sejmu. Posłowie mają wznowić obrady dziś o godz. 15. Czy poprą wydłużoną listę kodów PKD? Marek Niedużak, wiceminister rozwoju, w Senacie opowiedział się jedynie za rozszerzeniem wsparcia dla firm cateringowych i transportowych, ale przeciw pomocy dla agencji reklamowych, dietetyków, firm zajmujących się wynajmem i dzierżawą niektórych maszyn.

Czytaj również: Nowe dotacje dla mikroprzedsiębiorców w tarczy branżowej - jak zdobyć 5 tysięcy złotych >>

Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, podkreśla, że Rada Ministrów w tej ustawie zostaje wyposażona w prawo przedłużania tych rozwiązań na kolejne miesiące. W drodze rozporządzenia będzie mogła też poszerzać listę branż. To oznacza w praktyce, że w przypadku przedłużającego się lockdownu skróci się ścieżka legislacyjna do uruchomienia pomocy. Już po wprowadzeniu w sierpniu podziału na czerwone i żółte strefy odnotowały one straty, potem część branż m.in. fitness, rozrywkowa, eventów objęły obostrzenia wprowadzone od 16 października, a odkąd cała Polska jest czerwoną strefą zostały zamknięte restauracje, hotele, a potem sklepy w galeriach. Za sprawą tarczy nie wszyscy jednak zostaną objęci pomocą. 


Zwolnienie ze składek ZUS też pod warunkiem spadku obrotów

Ustawa przewiduje też zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Warunkiem zwolnienia jest posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego, prowadzenie działalności 30 września 2020 r., zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek, wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. - Współczuję tym którzy, co prawda spełniają warunek dominującego PKD, ale biznes otworzyli na przełomie roku i go podtrzymywali. Oni nie otrzymają wsparcia - oceniał Arkadiusz Pączka, ekspert Federacji Polskich Przedsiębiorców. Co ciekawe z wyliczeń rządu wynika, że na zwolnieniach ZUS zyskają najbardziej restauracje - zwolnienie ich ze składek to koszt ok. 197 mln zł, ale także sklepy sprzedające odzież  - zwolnienie ich ze składek to koszt ok. 85 mln zł.

Czytaj również o wykluczonych z tarczy branżowej >>

Wniosek do ZUS można złożyć do 31 stycznia 2021 r. Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia, będą zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej składania. Pierwotnie zwolnienia obejmowały 25 kodów PKD

Jakie kody PKD kwalifikują do zwolnienia ze składek ZUS, jaka jest liczba płatników, koszt zwolnienia

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) - 21 456 / 85 mln zł
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) - 5 600 / 6,59 mln zł
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach) - 12 348 / 10,05 mln zł
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) - 7 542 / 7,08 mln zł
 • 56.10.A (restauracje) - 39 010 / 197,20 mln zł
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) - 2 488 / 4,40 mln zł
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) - 2 418 / 13,99 mln zł
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) - 4 257 / 8,34 mln z
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) - 7 232 / 11,66 mln zł
 • 59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 59.14 (projekcję filmów lub nagrań wideo) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna) - 11 793 / 12,53 mln zł
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) - 1 582 / 1,94 mln zł
 • 79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) - 2 734 / 11 mln zł
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy) - 10 063 / 12,31 mln zł
 • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) - 16 210 / 29,45 mln zł
 • 86.90.D (działalność paramedyczna) - 3 071 / 4,25 mln zł
 • 90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych) - 5 499 / 32,79 mln zł
 • 90.02.Z (wspomaganie przedstawień) - 1 807 / 3,32 mln zł
 • 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie
 • 91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych) - 1 479 / 32,26 mln zł
 • 93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness) - 2 577 / 6,17 mln zł
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa) - 3 841 / 17,43 mln zł
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) - 1 080 / 3,45 mln zł
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek) - 82 / 0,10 mln zł
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana) - 504 / 0,66 mln zł
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) - 4 160 / 9,70 mln zł
 • 96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej) - 4 579 / 6,75 mln zł

Ponadto firmy, które jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z oraz świadczącej usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z mogą zostać objęte zwolnieniem ze składek ZUS od  1 lipca 2020 r. do  30 września 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie był niższy co najmniej o 75 proc. stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.

 

Świadczenie postojowe - warunek 40 proc. spadek obrotów

Ustawa zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla prowadzących działalność na dzień 30 września 2020 r. w branżach gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego, uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu z tej działalności, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. Z szacunków rządu wynika, że z postojowego również skorzystają w znacznej mierze sprzedający na straganach i targowiskach. Rząd wyliczył, że zwolnienie ze składek ZUS dla 25 kodów PKD będzie kosztował budżet ok. 528,4 mln złotych

Tyle, że lista kodów do postojowego jest krótsza., liczy tylko 20 pozycji.

Jakie kody PKD kwalifikują do świadczenia postojowego, jaka jest liczba płatników, koszt jednorazowego świadczenia

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) - 20 022 / 41,65 mln zł
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) - 5 550 / 11,54 mln zł
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska) - 12 231 / 25,44 mln zł
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) - 7 421 / 15,44 mln zł
 • 56.10.A (restauracje) - 32 046 / 66,66 mln zł 
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) - 2 385/ 4,96 mln zł
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) - 2 210 / 4,60 mln zł
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) - 3 851 / 8,01 mln zł
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) - 6 719 / 13,98 mln zł
 • 59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna) - 11 517 / 23,96 mln zł
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) - 1 506 / 3,13 mln zł
 • 79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) - 2 268 / 4,72 mln zł
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa) - 9 525 / 19,81 mln zł
 • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) - 15 517 / 32,28 mln zł
 • 86.90.D (działalność paramedyczna) - 2 933 / 6,10 mln zł
 • 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie
 • 91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych) - 782 / 1,63 mln zł
 • 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej) - 2 164 / 4,50 mln zł
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa) - 2 572 / 5,35 mln zł
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) - 934 / 1,94 mln zł
 • 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej) - 4 258 / 8,86 mln zł

Rząd wyliczył, że postojowe dla 20 kodów PKD będzie kosztował 304,5 miliona złotych. Ponadto osobom, które jako rodzaj przeważającej działalności, mają kod 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z przysługuje prawo do dodatkowego postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Mikropożyczka w wysokości 5 tys. zł

Niektórzy mikro i małych przedsiębiorców, a więc zatrudniający do 9 osób, będą mogli się starać o dotacje do wysokości 5 tys. zł. Pomoc ta ma kosztować budżet 865 milionów złotych, a otrzyma ją ponad 170 tys. przedsiębiorców. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności ma przyznawać starosta ze środków Funduszu Pracy. Będą się mogły starać o nie mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na dzień 30 września 2020 roku, odnotowali w październiku lub listopadzie 2020 roku spadek obrotów o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 roku.

Jakie kody PKD kwalifikują do mikropożyczki:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) 
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach)
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 • 56.10.A (restauracje) 
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) 
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna)
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) 
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy)
 • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) 
 • 86.90.D (działalność paramedyczna)
 • 90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych) 
 • 90.02.Z (wspomaganie przedstawień) 
 • 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie
 • 91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
 • 93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness)
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa) 
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek) 
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana)
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) - 4 160 / 9,70 mln z
 • 96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej) 

Dotacja nie będzie mogła być udzielona firmie, która zawiesiła działalność na dzień 30 września 2020 roku. 

Ponadto formy, które wykażą ponad 40 proc. spadek przychodów, zyskają 5 tys. zł dotacji. 

Tadeusz Kościński, minister finansów, podkreślał, że potrzebna jest chirurgiczna precyzja, żeby pomoc trafiała dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Zdaniem rządu zaś ze przygotowanych instrumentów skorzysta ok. 200 tys. przedsiębiorców i 372 tys. pracowników. Tyle, że wymienione PKD nie obejmują wszystkich przedsiębiorców dotkniętych skutkami Covid-19.