W poniedziałek 4 stycznia 2021 roku Komisja Europejska opublikowała kolejna istotną decyzję w sprawie pomocy publicznej na przeciwdziałanie skutkom epidemii - tym razem zatwierdzającą Tarczę finansową 2.0. Następnego dnia, we wtorek 5 stycznia, rząd przyjął już uchwałę w jej sprawie, a także drugą w sprawie nowelizacji tarczy 1.0. - Dzięki temu do mikro, małych i średnich przedsiębiorców trafi 20 mld zł - jako nowe wypłaty i umorzenia. Z pomocy będzie można korzystać już od 15 stycznia - napisał na Twitterze Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii. Tarcza finansowa 2.0 obejmie 45 kodów PKD. W ramach konsultacji społecznych dodano: 

  • sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektur;
  • pozostałe drukowanie;
  • działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
  • introligatorstwo i podobne usługi;
  • działalność agencji reklamowych;
  • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Nowa transza pomocy ma być wypłacana do końca marca z możliwością przedłużenia jej do końca czerwca br.

Czytaj więcej o: Kto i na jakich zasadach może otrzymać wsparcie z tarczy finansowej 2.0 >>

 

Uwaga na regulamin nowej tarczy

Jak zauważa Bartosz Wojtaczka, radca prawny w kancelarii Ostrowski i Wspólnicy, najważniejszym źródłem informacji dla zainteresowanych, z praktycznego punktu widzenia, będzie regulamin przygotowany przez Polski Fundusz Rozwoju. - To z tego dokumentu powinno w sposób jasno wynikać kto, na jakich warunkach i na co może uzyskać wsparcie - podkreśla mec. Wojtaczka.

Przypomnijmy, że przy tarczy finansowej 1.0 był on zmieniany, a pierwotny nie był identycznymi z zasadami ogłaszanymi przez PFR przed uruchomieniem programu. Zmieniono i to istotnie definicję przedsiębiorcy MŚP. I tak 30 kwietnia 2020 roku w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania PFR informował, że status wielkości firmy odnosi się wyłącznie do przedsiębiorcy, który wnioskuje, a nie właściciela czy spółek zależnych, ale w regulaminie z 29 kwietnia ustalono, że określając status firmy należy zweryfikować, czy zachodzą powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami,  m.in. w ramach grup kapitałowych i w razie konieczności sumować dane ich dotyczących. Zapewne tym razem ta kwestia będzie jasna od początku. Warto jednak śledzić zasady dotyczące określania sumy bilansowej czy kodów PKD.

-  Niestety lektura decyzji oraz dotychczas dostępnych dokumentów (np. FAQ) wskazuje, że również przy tej tarczy mogą pojawić się różnice między tym, co wynika z decyzji, a tym czego oczekuje PFR.  Przykładowo w ramach tarczy finansowej 2.0. dotychczas udostępnione dokumenty wskazują w tym względzie, że jakkolwiek PFR od początku stawia na unijną definicję MŚP, to jednak w szczegółach wprowadza istotne zmiany. Dla przykładu, w dotychczas udostępnionym dokumencie z najczęściej zadawanymi pytaniami PFR wskazuje, że dane dotyczące obrotu/sumy bilansowej muszą pochodzić z 2019 r. Tymczasem w treści decyzji Komisji Europejskiej takiej modyfikacji w zakresie zasad ustalania statusu MŚP nie znajdziemy. Pytanie zatem, czy ostatecznie w regulaminie PFR zdecyduje się wprowadzić tego typu zmianę - mówi mec. Wojtaczka.

A to nie jedyny problem. Program tarcza finansowa 1 dla małych i średnich firm ruszyła 28 kwietnia 2020 roku, choć w Monitorze Polskim nie ukazała się uchwała Rady Ministrów w jego sprawie. By ją dostać, trzeba było napisać mail do kancelarii premiera.

Dla kogo pomoc i na jakich warunkach

Pomoc ma być dla mikrofirm, małych, średnich. Mirkofirmy, a więc zatrudniające od 1 do 9 pracowników - nie wiadomo jeszcze na jaki dzień - mogą otrzymać maksymalnie 324 tys. zł. Wysokość subwencji zależy od spadku obrotów i liczby pracowników. Minimalny spadek to 30 proc. Środki są bezzwrotna pod warunkiem utrzymania poziomu zatrudnienia przez 12 miesięcy. Dla mikrofirm PFR przeznaczył 3 miliardy złotych. Małe i średnie firmy, a więc zatrudniające od 10 do 249 pracowników, mogą otrzymać maksymalnie 3,5 miliona złotych. Wysokość subwencji jest uzależniona od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto. Minimalny spadek to 30 proc. Spadek musi być odnotowany w jednym z dwóch okresów:

  • od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub
  • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Środki będą bezzwrotne, ale pod warunkiem prowadzenia działalność i sfinansowania 70 proc. strat brutt. Co ważne, z tej formy pomocy mogą korzystać spółki zależne od samorządów. Dla małych i średnich firm PFR przeznaczył 7 miliardów złotych. Jednym z warunków uzyskania pomocy jest prowadzenie w trzech datach, czyli 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. i w dniu składania wniosku o subwencję działalności gospodarczej w co najmniej jednej z branż określonych w programie (wykonywanie działalności w jednym lub więcej ze wskazanych w Programie kodach PKD).

Więcej można przeczytać w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania - można je pobrać tutaj >>