We wtorek Urząd Ochrony konkurencji i Konsumentów napisał na Twitterze, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 29 grudnia 2017 roku nakładającą na Bank Millenium 20 milionów złotych kary za praktykę naruszająca zbiorowe interesy konsumentów.  Chodziło o dwie klauzule określające, jak przeliczać kwotę i raty kredytów w oparciu o CHF. W 2012 r. trafiły one do rejestru klauzul niedozwolonych. Bank Millennium odpisywał jednak na reklamacje klientów, że wpis nie ma znaczenia w ich sytuacji, tylko dla przyszłych umów. Z informacji UOKiK wynika, że SOKiK uznał, że odpowiedzi Banku Millenium wprowadzały konsumentów w błąd i mogły ich zniechęcać do dochodzenia swoich praw. Wyrok SOKiK nie jest prawomocny.

Czytaj również: UOKiK zmobilizował Millennium do aneksowania umów frankowiczom >>

 


Co pisał bank do swoich klientów

Klienci banków w reklamacji podnosili abuzywność klauzul, które na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego z 24 października 2011 roku (sygn. akt VI Aca 420/11) zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone pod numerami 3178 i 3179. Bank  odpowiadał im, że wyrok na który się powołują jest konstytutywny tj. wywiera skutki na przyszłość, a jego skuteczność wobec osób trzecich, powstaje z chwilą wpisu do rejestru. - Dlatego też nie możemy uznać, iż wyrok, na który się Pani/Pan powołuje znajduje zastosowanie do Pani/Pana sytuacji - pisał bank.

Co zarzucał UOKiK

Zdaniem UOKiK, a także SOKiK, wprowadzało to konsumentów w błąd. Orzeczenie o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma bowiem charakter deklaratoryjny, a postanowienie wzorca umowy jest bezskuteczne od momentu jego dokonania (z łac. ex tunc - od wtedy). Dlatego UOKiK zarzucił bankowi naruszenie art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz godziło w zbiorowe interesy konsumentów, a w konsekwencji stanowiło praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  Według UOKiK bank zaniechał stosowania kwestionowanej przez praktyki. Jednak ze względu na to, że w jej wyniku konsumenci mogli zrezygnować z walki o swoje prawa, prezes UOKiK nałożył karę ponad 20 mln zł (20 748 675 zł).