W ustawie zostały określone zasady i warunki przygotowania, finansowania oraz budowy portu lotniczego w Stanisławowie koło Grodziska Mazowieckiego. - Będziemy rozmawiać, przekonywać i wskazywać korzyści z budowy portu – powiedział podczas konferencji prasowej wiceminister Mikołaj Wild.

Lotnisko ma powstać około 40 km od Warszawy. Jego łączna powierzchnia to około 66,2 km2. Obiekt ma powstać na terenie gminy Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski), Wiskitki (pow. żyrardowski). Ma to być jedno z największych lotnisk w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a lotnisko ma być wybudowane do końca 2027 r.

Przepustowość Lotniska Chopina na wyczerpaniu

Budowa jest konieczna, ponieważ warszawskie lotnisko nie może pełnić funkcji dużego portu przesiadkowego - podkreśla resort infrastruktury. Wskazano, że jego przepustowość jest na wyczerpaniu, a ruch lotniczy w regionie dynamicznie rośnie. Dlatego powstała obawa, że Lotnisko Chopina w następnych latach nie będzie w stanie go obsłużyć.

Wyznaczanie terenu pod CPK w trzech krokach

Wyznaczenie terenu pod Centralny Port Komunikacyjny (CPK) odbędzie się w trzech etapach. Pierwszym z nich, po wejściu w życie ustawy, jest powołanie spółki celowej, której zadaniem będzie zarządzanie i realizacja projektu. Następnie zacznie się przygotowywanie obszaru inwestycji. W tym celu, Rada Ministrów przyjmie rozporządzenie. Ruszą także negocjacje z właścicielami nieruchomości. Potrwają one do końca 2019 r. Od tej pory, zmiana dokumentów planistycznych gminy będzie wymagała zgody pełnomocnika rządu. Niemniej jednak mieszkańcy i przedsiębiorcy z obszaru inwestycji będą mogli prowadzić dotychczasową działalność.

Kolejnym etap będą konsultacje społeczne. Sporządzony i opublikowany ma zostać raport, który będzie zawierał odniesienie do wszystkich zgłoszonych uwag. W dalszej kolejności, wojewoda wyda akt prawa miejscowego. Zostanie w nim wyznaczony docelowy obszar inwestycji. Ponadto zarezerwowany zostanie teren dla dwóch wariantów lokalizacji CPK. Natomiast powołana spółka celowa będzie mogła zacząć nabywać nieruchomości. Dla właścicieli nieruchomości będzie to oznaczać, że nie będą mogli już otrzymać żadnej decyzji o pozwoleniu na budowę i warunkach zabudowy. Wprowadzony zostanie także zakaz podziału nieruchomości i wydzielania samodzielnych lokali wewnątrz nieruchomości. Jednakże właściciele będą mogli nadal prowadzić prace związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, w tym niezbędne remonty i działania konserwatorskie.

Ostatnim etapem będzie decyzja lokalizacyjna. Zostanie ona wydana przez wojewodę na wniosek spółki celowej. Rozpocznie się też proces pozyskiwania nieruchomości za odszkodowaniem. Procedura ta będzie miała zastosowanie do nieruchomości, które nie zostaną nabyte w ramach negocjacji prowadzonych w poprzednich latach. Właściciele tych nieruchomości będą musieli je wydać i opróżnić lokale. Będą na to mieli 120 dni od dnia doręczenia decyzji lokalizacyjnych. Resort zapewnia, że zostaną im zaproponowane nieruchomości zamienne. Ostateczne negocjacje potrwają 60 dni.

Nieruchomości zamienne dla mieszkańców

Ministerstwo deklaruje, że osobom, które prowadzą działalność rolną będą przysługiwały nieruchomości zamienne o parametrach równych lub nawet lepszych niż obecne. Wskazano także, że brak ustawowych przepisów dotyczących kwot lub przedziałów cenowych nieruchomości jest korzystny dla mieszkańców. "Rozwiązanie to otwiera drogę do negocjacji wcześniej ustalonych warunków" - podkreślono. Ponadto "przy wycenie wyjściowej będą brane pod uwagę bieżące ceny transakcyjne i rodzaj prowadzonej działalności" - dodano. Wskazano też, że mieszkańcy będą mogli wybrać lokalizację, do której się przeprowadzą. Do dyspozycji będą mieli pulę gruntów należących do Skarbu Państwa na terenie całej Polski, w tym w ramach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Lasów Państwowych i Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Nowe miejsca pracy i "Airport City"

Na spotkaniu mieszkańców z pełnomocnikiem rządu do spraw CPK z dnia 23 maja 2018 r. podkreślono kwestię gospodarczego znaczenia planowanej inwestycji. W związku z nowym portem lotniczym, mają powstać nowe miejsca pracy - 37 tys. bezpośrednio na lotnisku oraz 150 tys. w jego otoczeniu. Ponadto przewidywany jest wzrost atrakcyjności okolicy. Ma to nastąpić poprzez zwiększenie ruchu turystycznego i biznesowego, a także rozwój sektora usług. Powstanie także rozwinięte technologicznie miasto, tak zwane "Airport City". Znajdą się tam hotele, siedziby firm z branży komunikacyjnej, centra konferencyjne i handlowe. "Będzie to pierwsze i jedyne tego typu miasto w tej części Europy" - wskazano.

Powstanie punkt konsultacyjny

Efektem współpracy pełnomocnika rządu i Wójta Gminy Baranów powstanie Punkt Konsultacyjny CPK. Właściciele nieruchomości będą mogli tam otrzymać informacje o procesie inwestycyjnym. Punkt ma być czynny trzy razy w tygodniu, po 4 godziny dziennie. Jego otwarcie jest zaplanowane na 4 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Baranów.

Szybka ścieżka legislacyjna

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 27 kwietnia. Jego pierwsze czytanie odbyło się 8 maja. Natomiast od 10 maja możemy już mówić ustawie, bowiem tego dnia została przyjęta przez sejmową większość. Dzień później została przekazana do Senatu, który 16 maja podjął uchwałę o jej przyjęciu bez poprawek. Prezydent otrzymał ustawę 17 maja. Natomiast 2 czerwca złożył pod nią swój podpis.

Przygotowania do referendum

Władze Baranowa przygotowują się do przeprowadzenia lokalnego referendum. Mieszkańcy wypowiedzą się w sprawie budowy lotniska i planowanych w związku z tą inwestycją regulacjach prawnych. Na karcie znajdą się dwa pytania. Pierwsze dotyczące lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego na obszarze gminy Baranów. Natomiast w drugim mieszkańcy odpowiedzą, czy wyrażają zgodę na zaproponowane w ustawie warunki rozliczeń. Datę referendum wyznaczono na 17 czerwca 2018 r.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym ma wejść w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów