W piątek wieczorem, bez poprawek, Senat przyjął uchwaloną 9 listopada przez Sejm nowelizację prawa energetycznego i niektórych innych ustaw. Nowela przewiduje m.in. podniesienie z 30 proc. do 100 proc. obowiązku sprzedaży energii przez giełdę, a także reguluje tzw. sprzedaż rezerwową prądu i gazu. Za przyjęciem ustawy głosowało w piątek późnym wieczorem 57 senatorów, przeciw było 26, nikt nie wstrzymał się od głosu. Senatorowie odrzucili poprawki mniejszości, m.in. te dotyczące powiązanego z prawem energetycznym zapisu w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

 

Przyjęta przez Sejm 9 listopada nowelizacja Prawa energetycznego i innych ustaw zakłada m.in. podniesienie z 30 proc. do 100 proc. obowiązku sprzedaży energii przez giełdę, a także uregulowanie sprzedaży rezerwowej prądu i gazu. Projekt ponownie trafił w czwartek do komisji z powodu zgłoszonych w debacie poprawek. Jedna z nich dotyczyła rezygnacji z powiązanego z prawem energetycznym zapisu w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Chodziło o wykreślenie przepisów nadających rygor natychmiastowej wykonalności decyzjom administracyjnym, na podstawie których firmy dystrybucyjne mogą wejść na teren prywatny w celu usunięcia np. awarii, ale także przeprowadzenia remontów, konserwacji czy np. usunięcia rozmaitych instalacji z posesji. Autorzy poprawki argumentowali, że takie rozwiązanie narusza konstytucyjne prawo własności i stwarza pole do nadużyć. Komisja odrzuciła poprawkę.

Czytaj więcej w SIP LEX:

 

Ustawa – poza kwestią obliga giełdowego - wprowadza także umocowanie operatora systemu dystrybucyjnego do działania w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego (tzw. sprzedaż rezerwowa) oraz dodatkowy mechanizm zabezpieczający na wypadek, gdyby sprzedawca rezerwowy nie podjął sprzedaży - w takiej sytuacji sprzedaż będzie realizował sprzedawca z urzędu.

Ponadto nowelizacja zawiera zmiany umożliwiające stosowanie tzw. Kodeksów Sieci, dotyczących wymogów związanych z przyłączeniem m.in. jednostek wytwórczych oraz odbiorców do sieci – chodzi o środki służące budowie wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Zmiany te są niezbędne dla zapewnienia spójności funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego z porządkiem prawnym i innymi systemami w UE.

Teraz ustawa czeka na podpis rezydenta. Zmiany mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.