Bezpieczeństwo energetyczne było tematem spotkania ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z pełnomocnikiem rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotrem Naimskim i wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Pawłem Szefernakerem.

Podczas spotkania omówiono m.in. działania podjęte przez Ministerstwo Energii we współpracy z firmami energetycznymi, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych. Szef resortu energii poinformował, że ministerstwo jest gotowe do uruchomienia rezerw w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub wystąpienia klęski żywiołowej. Przypomniał, że rezerwy mogą być udostępnione m.in. na wniosek wojewody, starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

Krzysztof Tchórzewski dodał, że w resorcie opracowano i wdrożono procedurę raportowania o zagrożeniach i awariach masowych w systemie elektroenergetycznym. Może być ona uruchamiana w sytuacjach powodowanych np. bardzo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jak nawałnice, huragany, silne fronty burzowe. Dzięki temu będzie możliwe szybkie reagowanie w trudnych sytuacjach i dotarcie na czas z odpowiednią pomocą.

W naradzie uczestniczyli również prezesi spółek energetycznych – grup kapitałowych – PGE, Tauron, Enea, Energa oraz największych w Polsce operatorów systemów dystrybucyjnych i spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – pełniącej rolę operatora przesyłowego elektroenergetycznego.