W opublikowanym w czwartek Tygodniku Gospodarczym PIE podano, że ponad 47 proc. firm stwierdziło, że AI w ich branży nie będzie miało żadnego zastosowania; w sektorze budownictwa odpowiedziało tak 67 proc. firm, a w produkcji przemysłowej - 53 proc. Zdaniem PIE wysoki odsetek firm, które nie dostrzegają potencjału AI, może doprowadzić do zmniejszenia ich konkurencyjności względem firm, które będą ją wykorzystywać.

Czytaj też: Pracownik może stracić pracę za wyręczanie się sztuczną inteligencją

 

Duże przedsiębiorstwa i sektor usług korzystają częściej 

Wśród polskich firm 6,6 proc. wykorzystuje AI do pracy, natomiast 7,2 proc. zamierza wprowadzić takie rozwiązania w przyszłości. W raporcie wskazano, że według danych Eurostatu z 2023 r., odsetek korzystania z AI wzrósł o 3,7 p.p. Zaznaczono jednak, że może to wynikać z odmiennej metodologii, m. in. przebadania firm mikro, których nie ujęto w badaniu Eurostatu.

Zobacz też szkolenie online: Wykorzystanie AI w pracy prawnika ze szczególnym uwzględnieniem analizy orzecznictwa >

W Polsce ze sztucznej inteligencji najczęściej korzystają duże przedsiębiorstwa - wśród nich 11 proc. deklaruje używanie AI, co stanowi o 4,4 p.p. więcej niż wśród mikro- i średnich firm. Najczęściej po AI sięga sektor usług (co piąta firma), natomiast w budownictwie jest to 0,06 proc. Niski wskaźnik wykorzystania zauważono także w branży zajmującej się handlem i transportem (ok. 2.5 proc.) - wskazano.

Firmy, które wdrożyły AI, najczęściej deklarowały, że po przeszkoleniu dzięki technologii pracownicy są bardziej produktywni. Rzadziej deklarowano wzrost sprzedaży czy mniejsze potrzeby zatrudniania nowych pracowników. Badanie powstało przeprowadzone w ramach Miesięcznego Indeksu Koniunktury na próbie 500 przedsiębiorstw.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny. Zajmuje się makroekonomią, energetyką i klimatem, handlem zagranicznym, prognozami gospodarczymi, gospodarką cyfrową i ekonomią behawioralną. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce. (is/PAP)

Zobacz też szkolenie online: Sztuczna inteligencja w HR >

 

Nowość