Badanie potwierdza, że przedsiębiorcy są jedną z najciężej pracujących grup społecznych w Polsce.

- Dla nas to żadna nowość. Ze wszystkich badań wynika, że przedsiębiorcy są najciężej pracującą grupą w naszym kraju. To taki proletariat XXI wieku - powiedział Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP. - Jeśli porównamy to z przebywaniem na urlopach pracowników, gwarantowanych przez prawo, to jesteśmy tytanami pracy, pracoholikami wręcz. Żeby było jasne, nie jesteśmy za ich zniesieniem. Aczkolwiek publikowanie takich badań nie jest do końca zgodne z misją naszej organizacji. - Nie chcesz mieć urlopu, zostań przedsiębiorcą! - ironizuje Kaźmierczak.

- Nie ma żadnych istotnych różnic pomiędzy firmami handlowymi, produkcyjnymi czy usługowymi. To samo dotyczy ilości zatrudnionych oraz długości działania na rynku. Przedsiębiorcy generalnie rzadko wypoczywają - komentuje prof. Dominika Maison, której firma wykonała badanie dla ZPP.

Badanie zostało przeprowadzone w lutym i marcu 2014, techniką CAWI, na reprezentatywnej próbie pod względem zatrudnienia małych i średnich przedsiębiorstw. N: 504.

 

Małe i średnie firmy w Polsce stanowią 99,8% wszystkich firm w Polsce, tworzą ¾ miejsc pracy oraz 67% PKB.

Źródło: http://www.zpp.net.pl/