UOKiK wydał już drugą decyzję w sprawie banku za stosowanie za klauzule niedozwolone dotyczące sposobu ustalania kursów walut. Rok temu nałożył 7 milionów złotych kary na Deutsche Bank Polska, teraz ukarał Getin Noble Bank. Urząd prowadzi takie postępowania wobec kolejnych 7 banków: Raiffeisen Bank International AG (wcześniej: Raiffeisen Bank Polska), BGŻ BNP Paribas, Santander Bank Polska (wcześniej: BZ WBK), Bank Millennium, PKO BP, BPH, Pekao SA. Co kwestionuje UOKiK?

 

Jacek Czabański, Mariusz Korpalski, Tomasz Konieczny

Sprawdź  
POLECAMY

Niejasne zasady ustalania kursu walut

Zakwestionowane klauzule dotyczyły sposobu ustalania kursów walut. Bank wykorzystuje je do przeliczania kwoty kredytów indeksowanych do euro lub franka szwajcarskiego i obliczania wysokości poszczególnych rat. GNB za podstawę do ustalania swoich kursów przyjął „kurs rynkowy wymiany walut dostępny w serwisie Reuters”. To nieprecyzyjne sformułowanie. Z wyjaśnień uzyskanych od GNB podczas postępowania wynika, że chodzi o profesjonalny, odpłatny serwis firmy Thomson Reuters. Tego jednak konsumenci nie wiedzą, poza tym nie mają do niego dostępu. – W efekcie kredytobiorcy nie są w stanie samodzielnie sprawdzić, czy bank prawidłowo ustala kursy walut i nalicza im raty. Pojawia się więc ryzyko, że GNB może je wyznaczać arbitralnie i w sposób nieprzewidywalny dla konsumentów – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Czytaj również: Jak "frankowicz" może pozwać bank i ile to kosztuje >>

W jednej z klauzul bank zastrzega sobie także prawo do zmiany ustalonego kursu waluty w przypadku dużych jej wahań na rynku w ciągu dnia. Konsumenci nie mają możliwości zweryfikowania zasadności takich działań i zareagowania na nie. Ponadto istnieje ryzyko, że bank będzie korzystał z tego uprawnienia tylko wtedy, gdy będzie to dla niego korzystne, czyli gdy kurs waluty gwałtownie wzrośnie.

Bank się odwoła

Getin Noble Bank nie zgadza się z decyzją UOKiK i odwoła się od niej. Decyzja UOKiK nie jest zatem prawomocna. Artur Newecki, rzecznik prasowy Getin Noble Banku zwraca uwagę na fakt, iż do momentu zakończenia postępowania z odwołania Banku, decyzja Prezesa UOKiK jest nieprawomocna. Oprócz kary UOKiK nałożył na Getin Noble Bank obowiązek poinformowania wszystkich zainteresowanych konsumentów o decyzji urzędu. Z pisma dowiedzą się, że klauzule niedozwolone nie wiążą stron - należy traktować je tak, jakby nie było ich w aneksie do umowy. Nawet, gdy bank się odwoła, konsumenci mogą złożyć do banku reklamację i powołać się na decyzję UOKiK. Gdy ta zostanie rozpatrzona negatywnie, pozostaje droga sądowa. Po wyroku TSUE w sprawie Dziubak, jest ona jednak już znacznie łatwiejsza, choć nie krótsza. Przy dochodzeniu roszczeń mogą skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego

 

Jacek Czabański, Mariusz Korpalski, Tomasz Konieczny

Sprawdź  
POLECAMY