Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję, w której uznał za niedozwolone trzy klauzule stosowane przez Deutsche Bank Polska. Zakazał też ich wykorzystywania. Kwestionowane postanowienia dotyczą wyliczania wysokości kursów walut i zasad wykonywania umów kredytu przez konsumentów - czytamy w opublikowanej w poniedziałek informacji. Kwestionowane klauzule znajdują się we wzorcach umów, aneksach, regulaminach kredytów denominowanych do CHF lub EUR.

Pierwsza klauzula dotyczy nieprecyzyjnych i niejednoznacznych zasad ustalania kursów walut obcych. Np. bank określał je w oparciu o średni kurs walutowy z rynku forex, najpóźniej do godz. 09.30. Nie wiadomo jednak, co rozumie pod tym pojęciem, na jakiej stronie konsument może znaleźć dane z rynku forex, kursy z której godziny bank będzie brać pod uwagę. - Takie klauzule są ważne dla osób, które mają kredyty hipoteczne w walutach obcych. Jeżeli byłyby jasne, precyzyjne, konkretne, to klient banku wiedziałby w odpowiednim momencie, ratę w jakiej wysokości zapłaci. W tym przypadku nie mógł sam zweryfikować, jak Deutsche Bank Polska oszacował wysokość kursu waluty obcej – powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał.

Czytaj: W Łodzi będzie proces grupowy frankowiczów przeciw mBankowi>>

UOKiK uznał również za niedozwolone dwie klauzule dotyczące zmiany kursów walut obcych. Jak podaje UOKiK, na podstawie jednej z nich bank mógł zmieniać wysokość spreadu walutowego raz w miesiącu i gdy wystąpią określone czynniki. - Bank nie określał jednak do jakiej wysokości, więc mógł go podwyższać dowolnie oraz w wybranym przez siebie czasie. Poza tym konsumentowi byłoby bardzo trudno zweryfikować, czy rzeczywiście zmieniły się określone przez bank parametry, byłoby to wręcz niemożliwe - stwierdza UOKiK.

Prezes UOKiK nałożył na Deutsche Bank Polska prawie 7 mln zł kary (6 982 145 zł). Prezes UOKiK nakazał też bankowi wysłanie konsumentom listów, w których ma poinformować o decyzji. Rozstrzygniecie urzędu nie jest prawomocne, ponieważ Deutsche Bank Polska może się odwołać do sądu.