Od lat najemcy apelują o równość w umowach między właścicielami centrów handlowych a sklepami i punktami usługowymi, które działają w tych obiektach. Dotyczy to w szczególności prawidłowego rozłożenia ryzyka biznesowego na strony umów.

- Od pewnego czasu nie są budowane nowe centra handlowe, które spełniałyby wymogi zaostrzonych przepisów krajowych i unijnych regulujących standardy bezpieczeństwa nieruchomości komercyjnych. Funkcjonujące galerie powinny zostać dostosowane do obowiązującego i nadchodzącego prawa staraniem ich właścicieli. To na inwestorach i wybranych przez nich zarządcach spoczywa odpowiedzialność za zgodność stanu nieruchomości z regulacjami. Właściciel ma obowiązek utrzymywania aktualnej instrukcji przeciwpożarowej i załącznika technicznego do umowy oraz przekazywania ich najemcy przed przystąpieniem przez niego do prac adaptacyjnych - mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU).

Czytaj też: Czynsze w galeriach handlowych są w euro - najemcy wolą "złotówki"

Koszty ponosi galeria nie najemca

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług twierdzi, że przejmując od wynajmującego lokal, który wcześniej był użytkowany, najemca oczekuje jego zgodności z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa - a zatem sprawnych instalacji przeciwpożarowych, grzewczych, wodnych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, wymaganych przez prawo. - Uważamy za niedopuszczalne próby przenoszenia tych obowiązków na najemców lokali pod pretekstem proekologicznych poglądów właścicieli nieruchomości – mówi Zofia Morbiato. 

ZPPHiU apeluje, by właściciele centrów handlowych ponosili własne ryzyka, a nie przerzucali je na najemców. Przykładowo: odpowiedzialność za wady budynku, brak dostaw prądu – dziś te ryzyka w sposób nieuprawniony ponoszą najemcy. Potrzebny jest dialog i symetria w umowach. Podobnie zarządzanie prowadzone przez fachowców powinno być prowadzone w całości na ich odpowiedzialność. Właściciel centrum powinien umieć z góry oszacować koszty dotyczące nieruchomości – to są wyłącznie jego ryzyka. Najemca zajmuje się swoim biznesem i powinien ponosić ryzyka wyłącznie swojej działalności – na przykład sprzedaży produktów i usług, produkcji dóbr, dostaw, odpowiedniego ESG dla swoich produktów, itd.