Senat poparł w środę nowelizację ustawy okołobudżetowej na 2019 rok, zgłaszając jednocześnie poprawkę dotyczącą m.in. wzrostu funduszu zapasowego NFZ z 2 mld zł do 3 mld zł. 

Za zgłoszeniem poprawki opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw. Natomiast uchwałę w sprawie ustawy w całości wraz z poprawką Senat przyjął jednogłośnie, głosami 97 senatorów.

Chodzi o uchwaloną w zeszły czwartek nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. Zakłada ona m.in. przekazanie w tym roku z budżetu centralnego dodatkowych pieniędzy dla Narodowego Funduszu Zdrowia do wysokości 2 mld zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu zapasowego. Jako projekt trafiła ona pod obrady Sejmu w trybie pilnym. 

Podkreślano, że wejście w życie w tym roku umożliwi przekazanie dodatkowych środków z budżetu dla NFZ. Narodowy płatnik będzie mógł wykorzystać środki z funduszu zapasowego na pokrycie zwiększonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej po uzyskaniu zgody właściwego ministra.

Więcej także dla policji

 


Nowe regulacje mają pozwolić także na zwiększenie jeszcze w tym roku do 1 mld zł puli na Fundusz Wsparcia Policji, a także umożliwią pełne wykorzystanie pieniędzy na realizację programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. Chodzi o ponad 103 mln zł.

Przegłosowaną przez Senat poprawkę pozytywnie zaopiniowała wcześniej komisja budżetu i finansów publicznych. Zgodnie z nią fundusz zapasowy NFZ miałby wzrosnąć z 2 mld zł do 3 mld zł. Poprawka przewiduje także, że w celu dokonania wpłaty na fundusz zapasowy NFZ oraz wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji minister finansów będzie mógł utworzyć rezerwę celową z kwoty wydatków zablokowanych do wysokości 4 mld zł, a nie 3 mld zł, jak zdecydował wcześniej Sejm.