Rząd uznał projekt za pilny, ponieważ jego wejście w życie w tym roku umożliwi przekazanie dodatkowych środków z budżetu dla NFZ. Narodowy płatnik będzie mógł wykorzystać środki z funduszu zapasowego na pokrycie zwiększonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej po uzyskaniu zgody właściwego ministra.

Mając na uwadze, że w roku bieżącym dokonano zaangażowania znacznej części środków z funduszu zapasowego NFZ na pokrycie zwiększonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w wysokości 2,2 mld zł, w roku 2019 proponuje się przekazanie dodatkowych środków dla Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na zwiększenie tego funduszu do wysokości 2 mld zł - napisano w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Wejście w życie proponowanej zmiany w 2019 roku umożliwi zakup nowych karetek dla ratownictwa medycznego.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia za późno uruchomiło program dofinansowania 200 karetek dla pogotowia ratunkowego. Jego beneficjenci nie zdążą do końca roku ogłosić przetargów i podpisać umów. 

Czytaj też: Cieszyński: Blisko połowy placówek wciąż nie ma w systemie wystawiania e-recept >

AM/PAP