NFZ w czwartek opublikował zarządzenie dotyczące uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Funduszu na 2019 r. - chodzi o ponad 735 mln zł, które mają trafić m.in. na wzrost wyceny punktowej świadczeń w szpitalach na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej, pilotaż sieci onkologicznej czy pilotaż trombektomii mechanicznej.

W ramach zmiany planu finansowego Funduszu na 2019 r. dokona się zwiększenia planowanych na 2019 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu w wysokości 735 036 tys. zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację:

  1. zwiększenia wyceny punktowej w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne świadczeń w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej w 2019 r. w kwocie 680 594 tys. zł,
  2. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. 
  3. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej w kwocie 32 000 tys. zł,
  4. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych w kwocie 22 442 tys. zł.

Prezes NFZ: plan finansowy jeszcze wzrośnie 

To jednak nie koniec zmian planu finansowego NFZ. Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podał na spotkaniu w Polskiej Federacji Szpitali, że Fundusz ma mieć ponad 2 mld zł więcej w tym roku. W jego opinii nadwyżka środków finansowych spowodowana jest większą liczbą opłacanych składek, a także brakiem zmian w planie finansowym pod koniec poprzedniego roku.

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia br. mają wzrosnąć wyceny procedur w internie i chirurgii. NFZ przeznaczy na to, dodatkowe 650 mln zł. Wyceny, np. za wycięcie wyrostka lub leczenie zapalenia płac mają być wyższe od 5 do 15 proc. Prezes NFZ Andrzej Jacyna zapowiadał, że kolejna podwyżka wycen planowana jest w lipcu, wtedy ma podnieść np. ryczałty w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz izbach przyjęć.

Resort podał, że pieniądze na wzrost wycen będą pochodzić z uruchomienia rezerwy w wysokości 900 mln zł. Przypomnijmy, że cały fundusz zapasowy wynosi 1 miliard 800 tys. zł. To pieniądze, które zostały przeznaczone z budżetu państwa.

Nowe konkursy na rezonans i tomografię

Część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na wzrost wycen, a część na dodatkowe świadczenia jak rezonans magnetyczny (MRI), tomograf komputerowy (CT) i operacje zaćmy, które od kwietnia tego roku mają być nielimitowane.

Prezes podkreślał, że istotną kwestią jest informacja, że wszelkie nadwykonania w CT i MRI za pierwszy kwartał 2019 r. zostaną zapłacone, a także ogłoszone będą konkursy w poszukiwaniu nowych świadczeniodawców diagnostyki obrazowej. 

NFZ więcej zapłaci za leczenie na chirurgii i internie - czytaj tutaj>>

 


 

Nowe ryczałty na koniec kwietnia

Oddziały wojewódzkie NFZ mają do dyspozycji 440 mln na rozliczenie roku poprzedniego. Prezes tłumaczył, że rozliczanie ryczałtu się przedłużyło, ale pieniądze powinny być uruchomione najpóźniej do końca kwietnia.

Jacyna podał, że NFZ opracowuje zmianę sposobu rozliczeniowego dla szpitali, które pełnić będą ostre dyżury. Trwają także prace nad opracowaniem nowego wzoru obliczeniowego dla ryczałtu, który brałby pod uwagę liczbę mieszkańców danego terytorium.

 

Szpital dyżurujący na ostro ma mieć wyższą wycenę - czytaj tutaj>>
 

Prezes zapewnił, że NFZ stać na zmianę wycen procedur medycznych, a także na wzrost finansowania świadczeń w związku z wynegocjowanymi  wynagrodzeniami pracowników ochrony zdrowia.