Chodzi o projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy.


Wyroby medyczne obejmują niezwykle szeroki zakres produktów, a pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki czy cewniki.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie nowego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy wyrobu medycznego odzwierciedlającego ustalenie nowych zasad postępowania ze zleceniem wprowadzonych na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Ta ustawa wprowadza nowe brzmienie art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych stanowiącego upoważnienie ustawowe do wydania niniejszego rozporządzenia.

 

Jeszcze więcej formularzy przy zlecaniu wyrobów medycznych - czytaj tutaj>>

 


Elektroniczne potwierdzenie zlecenia

Resort podkreśla, że nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza elektroniczne potwierdzenie zlecenia, nie wymagającego, co do zasady, odbycia wizyty w oddziale NFZ.

Jakie dane pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej należy spisać podczas odbierania przez pacjenta (lub osoby upoważnionej) recept lub wyników badań - czytaj tutaj>>

 

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreślał, że nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadziła innowacyjny sposób postępowania ze zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zleceniem naprawy. Rozwiązanie informatyczne NFZ będzie wspierać procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia niewymagającego, co do zasady odbycia wizyty w oddziale NFZ. Dzięki temu pacjent nie będzie musiał ze zleceniem przychodzić do oddziału NFZ w celu jego zarejestrowania w systemie informatycznym Funduszu (tak jak to ma miejsce obecnie). To będzie duże ułatwienie dla pacjentów, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

W projektowanym rozwiązaniu weryfikacja i potwierdzenie zlecenia odbywać się będzie w trzech etapach (wystawienie zlecenia, przyjęcie do realizacji i realizacja zlecenia). Fundusz podkreśla, że mając na uwadze fakt, że każdy z etapów może być realizowany w innym terminie, dane na zleceniu (dane świadczeniobiorcy, dane dotyczące wysokości refundacji itd.) mogą się zmieniać, więc system będzie umożliwiał aktualizacje takich danych w każdej z części.