Konieczność wydania rozporządzenia wynika z art. 155 ustawy z 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994), zgodnie z którym rozporządzenie ministra zdrowia z 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565) zostało czasowo utrzymane w mocy do 31 maja 2017 roku.

Rozporządzenie wprowadza także w uzasadnionych medycznie przypadkach możliwość skrócenia okresu użytkowania wózków inwalidzkich dla dzieci.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło także, że w związku z uwagami zgłoszonymi  do projektu rozporządzenia w trakcie konsultacji zewnętrznych w zakresie Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT), dotyczących  preferowania przez resort zdrowia tylko jednego producenta oraz wniosków pacjentów o uwzględnienie wszystkich dzieci i dorosłych, jako osób uprawnionych do otrzymania refundacji, zwrócono się do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z pilną prośbą o ponowne przeprowadzenie analiz w tym zakresie, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych systemów.

 [-OFERTA_HTML-]

 

„Mając powyższe na uwadze oraz konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia do 31 maja 2017 roku w celu zapewnienia ciągłości świadczeń, podjęto decyzje o nieuwzględnianiu na tym etapie Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Resort zapewnia pacjentów cierpiących na cukrzycę, że nie wycofuje się z refundacji CGM, jednak potrzebuje więcej czasu na przeprowadzenie dodatkowych analiz celem wypracowania najlepszego rozwiązania wychodzącego naprzeciw postulatom organizacji pacjenckich.

Źródło: www.mz.gov.pl