Narodowa Strategia Onkologiczna, tzw. cancer plan to całościowy programem walki z rakiem. Powstała na podstawie uchwalonej wiosną tego roku ustawy i ma wytyczyć kierunki rozwoju systemu opieki onkologiczne na lata 2020-2030. Zmiany w niej zaproponowane mają poprawić wykrywalność nowotworów we wczesnych stadiach, obniżyć umieralność i wydłużyć 5-letnie przeżycia.

Strategia była opiniowana przez poszczególne resorty. Jak podaje wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski uwagi zgłosiły Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Finansów.

Nie przedmiot, ale lekcje o zdrowiu

Strategia zakłada wprowadzenie do szkół nowego przedmiotu „Wiedza o zdrowiu” od 2022 r. MEN nie zgadza się na nowy przedmiot, ale kilka dni temu resorty ustaliły, że od nowego roku szkolnego pojawią się lekcje o zdrowiu. Mają być prowadzone w trakcie godzin wychowawczych.

 


Wzrost akcyzy może spowodować rozwój szarej strefy

Natomiast resort finansów miał zastrzeżenia do przewidzianego w strategii wzrostu cen wyrobów zawierających nikotynę oraz równe i wysokie ich opodatkowanie. Cancer Plan zakłada do 2028 r. akcyza na wyroby tytoniowe miałaby wzrosnąć do wartości 75 proc.

- Ministerstwo Finansów ma zastrzeżenia dotyczące postulatu podniesienia akcyzy stopniowo aż do 75 proc. Takie są wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. To ma być narzędzie interwencyjne walki z paleniem tytoniu. Wiadomo, że każde zwiększenie podatków, w tym także akcyzy, w pewnym momencie kończy się uruchomieniem szarej strefy, a takiego efektu byśmy nie chcieli. Nam zależy na tym, by ludzie przestali palić, a nie przenieśli się do szarej strefy - dodaje.

Gadomski podaje, że minister finansów stoi na stanowisku, że dzisiaj jesteśmy w optymalnym punkcie wysokości do poboru akcyzy, która wynosi ok. 65 proc. – Będziemy jeszcze dyskutować na ten temat z ministrem finansów, by do roku 2028 podnosić stopniowo podatki do 75 proc.