Już przed wyborami samorządowymi premier Morawiecki obiecał, że w ciągu 100 dni nowej kadencji rządu zostanie zrealizowany pakiet kontrolnych badań profilaktycznych dla osób, które ukończyły 40. rok życia. Premier podawał wtedy, że wszystkim obywatelom, którzy ukończyli 40. rok życia, zapewnią - poprzez odpowiednie regulacje - przegląd stanu zdrowia. Wiadomo, że ma to być powiązanie z badaniami z zakresu medcyny pracy, ale szczegółów programu nie przedstawiono. Resort podaje, że nad nimi pracuje. 

Narodowe Centrum Onkologii z extra wynagrodzeniem

Premier w swoim wtorkowym expose powiedział także o tym, że blisko miliard złotych przeznaczą na rozbudowę Centrum Onkologii w Warszawie. To ta sama placówka, w której członkowie kierownictwa od 1 stycznia 2020 r. mają mieć zwiększone wynagrodzenie o 50 proc. Resort tłumaczy, że placówka zostanie przekształcona w państwowy instytut badawczy, a podwyżki pensji są konieczne, by jednostka była konkurencyjna na rynku. Większe o połowę pensje będzie mieć także kierownictwo Instytutu Kardiologii w Aninie. 

Przypomnijmy, że Rada Ministrów jeszcze w poprzedniej kadencji przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – etap I”, przedłożoną przez ministra zdrowia.

Zgodnie z tą regulacją 872 mln zł zostanie przeznaczone na rozbudowę Centrum Onkologii w Warszawie. Z czego prawie 740 mln zł będzie pochodzić ze środków ministra zdrowia. W ramach modernizacji placówki ma zostać przeniesiona działalność medyczna z kompleksu przy ul. Wawelskiej 15 do lecznicy przy ul. Roentgena w Warszawie. W planach jest także wprowadzenie terapii protonowej.

Program ma być realizowany w latach 2019–2024. Zakłada kompleksową rewitalizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Dzięki inwestycji ma powstać nowoczesny i przyjazny pacjentom ośrodek udzielający kompleksowych świadczeń onkologicznych – od profilaktyki przez diagnostykę aż do leczenia i rehabilitacji.

Inwestycja ma umożliwić wymianę wyeksploatowanej infrastruktury i stworzenie nowej – m.in. przez budowę i wyposażenie nowego budynku klinicznego, a także remont starego. Resort zdrowia podkreślał, że obecna infrastruktura Instytutu nie daje możliwości zwiększenia bazy łóżkowej ze względu na ograniczenie funkcji przestrzennej. Dodatkowo wyeksploatowane obiekty generują coraz większe koszty utrzymania, co wymusza konieczność zwiększania nakładów na naprawy i remonty.