- Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać tę ustawę. (…) To był najwyższy czas na to, abyśmy taki dokument, który stanowi ramę dla Narodowej Strategii Onkologicznej przygotowali, po to by w sposób kompleksowy rozwiązać problem walki z nowotworami w naszym kraju – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że statystyki wskazują, iż zachorowalność na nowotwory wzrasta. Co roku w Polsce jest to około 160 tys. zachorowań, z których zgonem pacjenta kończy się około 100 tys. - Jeżeli to przeliczyć, to w Polsce wykrywa się dziennie około 300 nowotworów u pacjentów, z czego 220 osób umiera – podał prezydent i wskazał, że przewiduje się, iż zachorowalność w przyszłości będzie rosła m.in. w związku z wydłużeniem życia.

Celem podpisanej ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej. Strategia ma wytyczyć kierunki rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki onkologicznej i obszarów wspierających onkologię.

 

Cztery lata diagnozuje się w Polsce raka jajnika - czytaj tutaj>>
 

Strategia potrzeba, ale z pieniędzmi

Strategię ma opracować zespół działający przy ministrze zdrowia. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciele ministra zdrowia, prezydenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, towarzystw onkologicznych i organizacji zrzeszających pacjentów onkologicznych.

Ustawa zakłada stworzenie spójnego programu walki z rakiem. Minister Zdrowia ma przedstawić go rządowi do końca września 2019 r. - Potrzebna jest nam Strategia Walki z Rakiem. To będzie pierwszy dokument, który kompleksowo ma się zajmować wszystkimi ważnymi elementami związane z walką z nowotworami – mówi dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologicznej. – Strategia ma zawierać działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, ale także przewiduje działania edukacyjne, diagnostykę, leczenie, rehabilitację i rekonwalescencję - dodał.

 

Plan Walki z Rakiem ma powstać do września 2019 r. - czytaj tutaj>>

 


Strategia  musi mieć finansowanie

- By walka z rakiem była skuteczna potrzebne są także dodatkowe pieniądze – mówi dr Meder. - W dwóch programach realizowanych do tej pory, czyli Narodowych Programach Walki z Rakiem na rok było zaplanowane 250 mln złotych, ale to jest za mało. – Jeśli to ma być strategiczny program walki z rakiem, to musi mieć zapewnione odpowiednie finansowanie.

Organizacje pacjentów od lat podkreślały, że potrzebujemy takiego planu. Wskazywały, że w Polsce teraz istnieją rozproszone różne pomysły dotyczące poprawy opieki nad pacjentem onkologicznym. Mamy Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych dotyczący profilaktyki, w tym roku ruszył pilotaż sieci onkologicznej, która zakłada koordynację opieki nad chorym z nowotworem (na razie w dwóch województwach). Powstają projekty dotyczące organizacji Breast Cancer Unit, czyli ośrodków, w których kompleksowo leczone mają być osoby, u których wykryto nowotwór piersi.

Strategia ma być pierwszym kompleksowym programem walki z rakiem. Zdaniem ekspertów taki dokument jest konieczny z wielu powodów m.in.: dlatego, że w Polsce nadal wskaźniki 5-letnich przeżyć wśród pacjentów onkologicznych są dużo niższe niż w innych krajach, ale także nadal występują duże różnice w dostępie do opieki onkologicznej pomiędzy poszczególnymi regionami w kraju.

Pacjenci: Ważny dokument

- Jest to bardzo ważny dokument dla pacjentów, gdyż zawiera od dawna sygnalizowane postulaty skoordynowania opieki nad pacjentem na wszystkich etapach – od profilaktyki, diagnostykę, leczenie, aż po rehabilitacje czy leczenia paliatywne – podkreśla Szymon Chrostowski, przewodniczący grupy sterującej w ramach międzynarodowego projektu All.Can Polska. - Do tej pory zwracano uwagę na tę część diagnostyczną i tzw. „naprawczą”. Nikt natomiast nie interesował się, co się dzieje z pacjentem przed i po leczeniu. Strategia zawiera opis działań na wszystkich tych etapach - mówi.

Według Chrostowskiego Strategia powinna być mapą drogową, które pokaże dokąd ma zmierzać polska onkologia. Powinna zawierać kluczowe elementy co możemy zrobić, żeby zwiększyć przeżywalność, bo zachorowalności raczej nie uda się zmniejszyć. Strategia powinna zawierać realne cele, które jesteśmy wstanie osiągnąć w perspektywie kilku lat i być aktualizowana i ewaluowana, z uwagi na zmieniające się uwarunkowania demograficzne, ale także efekty.

- Na poprawę wyników leczenia może wpłynąć tylko jawność wyników leczenia przez ośrodki, które wykonują procedury onkologiczne – mówi Chrostowski. - Wprowadzenie wskaźników jednolitych dla wszystkich jest wstanie wykazać, które ośrodki leczą dobrze, a które nie lub nie wykonują świadczeń w sposób kompleksowy, tylko wybiórczy - dodaje.

Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych podkreśla, że dla środowiska pacjentów ta ustawa jest ważna i oczekiwana od wielu lat.

- Jest szansa na uporządkowanie systemu opieki i kompleksowe leczenie pacjentów onkologicznych – mówi Wechmann. - Pytanie tylko czy to się uda? Czy uda się wypracować model leczenia, który będzie realizowany przez lata, a nie zostanie zapomniany zaraz po kolejnych wyborach? - zastanawia się.