Andrzej Duda podczas uroczystości związanych z podpisaniem prezydenckiego projektu ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej podkreślał, że to bardzo ważny moment w historii polskiej ochrony zdrowia, ale przede wszystkim w historii polskiej walki z rakiem.

W Polsce notuje się rocznie ok. 160 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe

– Jest to liczba ogromna, to drugi pod względem śmiertelności rodzaj choroby – dodał prezydent Duda i podkreślił, że „polskim pacjentom potrzebny jest nowy program o kompleksowym spojrzeniu, koordynujący tę dziedzinę ochrony zdrowia, jaką jest walka z chorobami onkologicznymi”. Prezydent wyraził nadzieję, że kierowany dzisiaj do Sejmu projekt ustawy spotka się z przychylnością posłów i senatorów.

- Polska potrzebuje planu walki z rakiem. Planu, który byłby spójny, obejmowałby wszystkie działanie, które już robimy, i te, które planujemy wdrożyć w najbliższym czasie - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Minister podał, że plan "powinien być prostym dokumentem, (…) gdzie będą konkretne zadania, mierniki, współczynniki i wskaźniki". Tak, by możliwa była ocena działań i ich efektów.

- W Polsce nie mamy jeszcze dokumentu rządowego, który mówiłby, co chcemy zrobić w najbliższych pięciu, dziesięciu latach. Musimy zrobić konkretne ruchy, konkretne rzeczy, żeby Polacy lepiej żyli, mniej chorowali, a jeżeli zachorują, by mieli szansę na opiekę w trudnym okresie choroby – dodał Szumowski.

Kto powinien wchodzić w skład konsylium w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej czytaj tutaj>>

W projekcie ramy dotyczące Strategii

Projekt ustawy tworzy ramy prawne umożliwiające przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie Strategii ma być Rada Ministrów.

Prof. Piotr Czauderna, koordynator sekcji Ochrona zdrowia Narodowej Rady Rozwoju podkreślał, że Narodowa Strategia Onkologiczna będzie weryfikowana co pięć lat, ale każdego roku minister zdrowia będzie przedstawiał sprawozdanie z jej realizacji. Jest to zapisane w projekcie ustawy.

 


Kto będzie tworzył zespół?

Projekt ustawy tworzy ramy prawne, które mają umożliwić opracowanie i przyjęcie dokumentu, w którym zostanie określony plan walki z rakiem, czyli tzw. Cancer Plan.  

- Dobrze, że mamy projekt, który zakłada utworzenie Cancer Planu dla Polski, ale ważne są szczegóły tego rozwiązania oraz to, kto będzie go tworzyć – mówi Wojciech Wiśniewski z Fundacji Onkologicznej Alivia.-  Zgodnie z założeniami projektu, minister zdrowia ma powołać zespół, który opracuje założenia Strategii. Na razie jest projekt, czyli mamy pomysł, że chcemy kupić samochód, ale pytanie czy to będzie maluch czy mercedes. Jeśli Cancer Plan ma przynieść istotne zmiany w opiece onkologicznej, musi gwarantować dodatkowe pieniądze na ten cel i to niemałe.

Przypomnijmy, że sporo kontrowersji wzbudzają założenia do pilotażu krajowej sieci onkologicznej. Eksperci i pacjenci chcieli zaniechania prac nad projektem pilotażu sieci onkologicznej. Według nich jego założenia i cele są niejasne i wcale to nie poprawi sytuacji pacjentów. Duże kontrowersje budzi m.in. wybór dwóch szpitali, w których pilotaż ma ruszyć od stycznia 2019 r. oraz to, że projekt będą testować jego autorzy. 

Pilotaż w onkologii rusza, ale budzi wiele kontrowersji - czytaj tutaj>>

Zgodnie z założeniami projektu Strategię ma opracować zespół działający przy ministrze zdrowia. W jego skład mają wejść: przedstawiciele ministra zdrowia, prezydenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, po jednym przedstawicielu towarzystw onkologicznych oraz organizacji zrzeszających pacjentów onkologicznych.

Operacja nowotworu za granicą, ale kontrola już niekoniecznie - czytaj tutaj>>

 

Cel: Obniżenie zachorowalności i umieralności

Nowotwory złośliwe to druga przyczyna zgonów Polaków. Wynika to przede wszystkim ze zbyt późnej wykrywalności. Szacuje się, że w ciągu 15-20 lat zachorowalność na nowotwory wzrośnie dwukrotnie.

Celem Strategii będzie przede wszystkim obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, zmniejszenie umieralności z powodu tych chorób. Dokument ma podać wytyczne obejmujące profilaktykę, wczesne wykrywanie, diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych. - Plan walki z rakiem ma już większość krajów europejskich m.in.: Francja, Niemcy czy Szwecja – mówi Beata Ambroziewicz, wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. - Te kraje mają plany 5, 10 letnie, w których wyznaczają swoje priorytety, jeśli chodzi o onkologię począwszy od profilaktyki, przez diagnostykę, leczenie, na rehabilitacji skończywszy - dodaje.

Ambroziewicz podkreśla, że w Polsce teraz istnieją rozproszone różne pomysły dotyczące poprawy opieki nad pacjentem onkologicznym. Mamy Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych dotyczący profilaktyki, w styczniu ma ruszyć pilotaż sieci onkologicznej, która zakłada koordynację opieki nad chorym z nowotworem (na razie w dwóch województwach).

Powstają projekty dotyczące organizacji Breast Cancer Unit, czyli ośrodków, w których kompleksowo leczone mają być osoby, u których wykryto nowotwór piersi.

- Do tej pory nie dorobiliśmy się programu walki z rakiem, który byłby mapą drogową w onkologii – podkreśla Beata Ambroziewicz. - Taki dokument jest konieczny. Po raz pierwszy pojawia się projekt ustawy, która mają zobligować ministerstwo zdrowia do tego, by taki dokument w końcu powstał - dodaje.

Ambroziewicz podkreśla, że potrzebujemy Cancer Planu z wielu powodów m.in.: dlatego, że w Polsce nadal wskaźniki 5-letnich przeżyć wśród pacjentów onkologicznych są dużo niższe niż w innych krajach, ale także nadal występują duże różnice w dostępie do opieki onkologicznej pomiędzy poszczególnymi regionami w kraju.