Minister zdrowia Łukasz Szumowski w środę na konferencji podsumowującej trzy lata działania resortu podał, że rozporządzenie dające podstawę do uruchomienia w woj. świętokrzyskim i dolnośląskim pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej jest już gotowe. Podał, że chce je podpisać w przyszłym tygodniu. W ramach pilotażu ma być przetestowany nowy model organizacji opieki onkologicznej. 

Pilotaż krajowej sieci onkologii z poślizgiem czytaj tutaj>>

Szumowski podał, że od stycznia 2019 r. pierwsi pacjenci "powinni trafić w pilotażu do skoordynowanej opieki onkologicznej.

Minister zdrowia poinformował, że sieć "zakłada prowadzenie pacjenta za rękę przez system diagnostyki, terapii i z powrotem". Jego zdaniem, to "usprawni system z punktu widzenia pacjenta w taki sposób, żeby ten sam standard był zaproponowany pacjentom" niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Jednakowa opieka na wsi i w mieście

Trzeba będzie mieć odpowiednią ilość operacji, by wejść do narodowej sieci onkologicznej czytaj tutaj>>

- Chodzi o to, żeby każdy pacjent, niezależnie od swojego statusu, miał pewność, że nie musi jechać do Warszawy, Wrocławia, Poznania czy Gdańska, żeby otrzymać dobrą opiekę onkologiczną - wskazał Szumowski.

Zwrócił też uwagę na korzyść dla pacjenta, który "będzie miał jeden telefon, na który może zadzwonić, żeby się dowiedzieć o wszystkich aspektach związanych z chorobą, terminami i planami terapeutycznymi".

Pilotaż w dwóch ośrodkach

 

Sieć onkologiczna na razie w dwóch województwach czytaj tutaj>>

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem pilotaż ma trwać półtora roku. Ma być prowadzony w dwóch ośrodkach – Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

W skład sieci wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu, których zadaniem będzie zapewnienie świadczeniobiorcy kompleksowej i skoordynowanej opieki onkologicznej w pięciu wybranych typach nowotworów złośliwych – nowotworze gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi i płuca.

Sieć szpitali a ambulatoryjna opieka specjalistyczna czytaj tutaj>>
 

Przyjmuje się, że pilotaż będzie realizowany dwuetapowo. Pierwszy etap miał być realizowany w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2020 r., ale będzie opóźniony i ma się rozpocząć od stycznia 2019 r. Jak podał minister zdrowia w kolejnym roku do pilotażu mają dołączyć następne dwa województwa.