Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej było przekazane do konsultacji społecznych. Beata Rorant podkreślała we wtorek na podzespole ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, że wpłynęło do nich mnóstwo krytycznych uwag do tego projektu.

- Mamy tego świadomość tego, że ten projekt jest napisany takim językiem, który budzi cała masę wątpliwości – mówi Rorant. – Ten projekt musi zostać poprawiony w dużej części i doprecyzowany, ale proszę wziąć pod uwagę to, że rozporządzenie nie może zawierać wszystkich elementów dotyczących całej strategii tego przedsięwzięcia.

Czy pielęgniarce zatrudnionej w oddziale onkologii należy się dodatek za pracę w warunkach szkodliwych czytaj tutaj>>
 

Rorant przyznała, że w uzasadnieniu do projektu o Ocenie Skutków Regulacji za mało wyajśnili.

- Dla nas pewne rzeczy są oczywiste, ale w odbiorze na zewnątrz niekoniecznie i nie da się odczytać w tym projekcie tych intencji, które nam przyświecały – przyznała Rorant.

 


Wkrótce termin konferencji uzgodnieniowej

Dyrektor zapewniła, że w niedługim czasie przedstawi termin konferencji uzgodnieniowej, bo zależy im na dopracowaniu przepisów dotyczących pilotażu krajowej sieci onkologicznej.

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem pilotaż ma trwać półtora roku. Ma być prowadzony w dwóch ośrodkach – Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

 

W skład sieci wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu, których zadaniem będzie zapewnienie świadczeniobiorcy kompleksowej i skoordynowanej opieki onkologicznej w pięciu wybranych typach nowotworów złośliwych – nowotworze gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi i płuca.

Jak ma być zorganizowana krajowa sieć onkologiczna czytaj tutaj>>

Przyjmuje się, że pilotaż będzie realizowany dwuetapowo. Pierwszy etap będzie realizowany w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2020 r.  na terenie województw dolnośląskiego i świętokrzyskiego. W pierwszym kwartale 2019 r. planowane jest rozszerzenie pilotażu o dwa kolejne województwa.