Związek Miast Polskich przedłożył projekt zmiany ustawy o pracownikach samorządowych, która zmienia zasady wynagradzania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zarządów powiatów i województw. Samorządowcy chcą, żeby kwestie pensji regulowała w całości ustawa, a nie jak obecnie rozporządzenie Rady Ministrów, które jest „łatwe do zmiany”. Ich zdaniem płaca wójta powinna być oparta o przeciętną w gospodarce podawaną przez GUS. Wynagrodzenia mają być też zależne od wielkości samorządu i zróżnicowane terytorialnie.

Według samorządowców obecne zasady ustalania pensji prowadzą do obniżenia atrakcyjności funkcji kierowniczych w samorządach przez osoby posiadające właściwe kwalifikacje i wpływa negatywnie na motywację do ubiegania się o nie.

 

System jest zły

Prezydent Gliwic i prezes Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz przedłożył projekt ustawy podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Przypomniał, że ZMP zapowiadał przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych Rząd obniża pensje samorządowców>>

Powrót do stałego tematu

Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP mówi, że to powrót do tematu. - Tematu, do którego zawsze chcieliśmy wrócić, nasze wynagrodzenia zostały obniżone znacznie, właściwie do dzisiaj nie wiemy z jakiego właściwie powodu. Bo będąc coraz lepiej ocenianymi, zarabiamy coraz mniej, taki jest paradoks - mówi. - Dobrze ze Związek Miast Polskich podjął ten temat, to początek dyskusji i nie spodziewamy się, że rząd zajmie się nim przed wyborami parlamentarnymi. Jednak na ten temat trzeba rozmawiać, bo kwestia wynagrodzeń nie jest ustalona raz na zawsze - dodaje. 

Samorządowcy uważają, że powinni być wynagradzani w zależności od liczby zadań, efektów pracy i ważności rozwiązywanych problemów. Według wnioskodawców obecny model wynagradzania włodarzy jest niestabilny i oparty o niejasne kryteria. Rozporządzenie regulujące płace samorządowców zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego.

Obowiązujące ograniczenia wysokości płac sprawiają w opinii samorządowców, że są one drastycznie niższe od oferowanych na stanowiskach kierowniczych w sektorze prywatnym. Prowadzą też do tego, że w dużych miastach prezydent zarabia mniej od wielu swoich podwładnych. Utrzymanie takiego systemu może w niedługim czasie prowadzić do szeregu niekorzystnych zjawisk i patologii.

Zobacz też Dane o zarobkach (we wszystkich składnikach) prezydentów miast w roku 2018>>

ZMP proponuje projekt jako wstęp do szerszej dyskusji, administracja samorządowa jest częścią administracji publicznej, a – jak mówił Zygmunt Frankiewicz – problem z wynagradzaniem osób na wyższych stanowiskach dotyczy całej administracji, czyli również sfery rządowej.  

Projekt prezydent Gliwic przekazał na ręce wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera.

Zobacz też w LEX:

Ustalanie i zmiana wynagrodzenia wójta