Rząd chce wesprzeć 255 miast średnich i małych tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Utrata funkcji wiąże się z różnymi lokalnymi problemami i może dotyczyć za każdym razem innego aspektu. Czasem będzie to niedobór miejsc pracy, na przykład na skutek upadku przemysłu. W innym przypadku problemem może być utrata mieszkańców, czyli wyludnianie się miasta.

Brakuje mieszkań – ludzie wyjeżdżają

- Szczególnie warto zaakcentować brak lub zły stan techniczny zasobów mieszkaniowych, który jest problemem wielu miast – mieszkania są trudno dostępne z powodów finansowych, ale także niedostosowane dla osób niepełnosprawnych czy starszych – wyjaśnia dr Aleksandra Jadach-Sepioło, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Czytaj w LEX: Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy >

W każdym przypadku wraz z osłabieniem funkcji miasta następuje pogorszenie się sytuacji jego mieszkańców czy lokalnych przedsiębiorców, z których podatków finansowany jest rozwój miasta. A właśnie wzrost jakości życia mieszkańców miast jest celem przedsięwzięcia „Rozwój lokalny”, w ramach którego samorządy mogą otrzymać pomoc finansową.

Efektem programu ma być pobudzenie miast, które mają problemy gospodarcze, do wymyślenia pomysłu na wyjście z kryzysu. Te miasta, które będą miały najlepsze pomysły, dostosowane do lokalnej sytuacji, otrzymają największe szanse na dofinansowanie projektu.
 

Nabór do programu wsparcia miast

Trwa nabór do programu "Rozwój lokalny" finansowanego ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014-2021. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dysponuje pulą ponad pół miliarda złotych na wsparcie projektów wspierających rozwój średnich samorządów. Pieniądze pochodzą w 85 proc. ze środków zewnętrznych i w 15 proc. z budżetu państwa.

Czytaj w LEX: Narzędzia gminy w zakresie planowania przestrzennego >

W drodze konkursu wybranych zostanie około 15 wniosków, na których podstawie nastąpi wdrożenie projektów rozwojowych. Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 milionów euro otrzyma około 15 kompleksowych projektów. Środki przeznaczy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dla 255 małych i średnich miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą wymienionych na liście przygotowanej przez Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk. Wśród nich są 122 miasta, które zgodnie z ekspertyzą PAN, szczególnie odczuwają utratę tych funkcji. 

Czytaj też: Ruszył konkurs o granty na projekty rozwojowe dla małych i średnich miast>>

 

Projekt ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców miast. Inny cel to wypracowanie narzędzi i rozwiązań, które będą rozpowszechniane wśród wszystkich samorządów - program „Rozwój Lokalny” i projekty realizowane  w jego ramach będą stanowiły model rozwoju dla miast małych i średnich.

Czytaj też: Nabór wniosków o wsparcie projektów dla średnich miast będzie w drugim kwartale>>

Termin składania zarysów projektów upływa 22 lipca 2019 o godz. 16:15.

Więcej informacji TUTAJ>>
 

Monitor Rozwoju Lokalnego oceni potencjał

Związek Miast Polskich przygotował dla miast nowe narzędzie - Monitor Rozwoju Lokalnego. Pozwala ono na wykonanie oceny potencjału społeczno-ekonomicznego samorządu w relacji do jemu podobnych. Ocenie może się poddać każda gmina, nawet mała wiejska, jednak w projekcie „Rozwój lokalny” o wsparcie finansowe może ubiegać się tylko jedno z 255 miast z wyżej wymienionej listy PAN.

- Narzędzie wypracowane przez Związek Miast Polskich pozwala sprawdzić, jak wygląda sytuacja konkretnego miasta na tle innych w grupie porównawczej – dzięki temu każde miasto ma nie tylko możliwość sprawdzenia, jaka jest jego sytuacja, ale to zobiektywizować – zaznacza Aleksandra Jadach-Sepioło. Jak tłumaczy, dzięki temu wszystkie miasta będą analizować taki sam zestaw danych diagnostycznych. Mogą też sprawdzić, jak rozwijają się inne miasta o zbliżonych cechach i w jakich sferach lepiej wykorzystały swój potencjał do rozwoju.

Jednym z elementów projektu jest wypracowanie planów lokalnego rozwoju, które będą kompleksową strategią inwestycyjną, która ma zmienić ścieżkę rozwoju miasta. - Projekty dofinansowane w „Rozwoju lokalnym” będą jedynie w części realizować te plany, wiekszość zaplanowanych działań miasta będą musiały sfinansować z innych źródeł. To także szansa – dzięki wsparciu doradczemu Związku Miast Polskich, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz OECD – na zbudowanie silnego zespołu projektowego w mieście, który będzie realizował krok po kroku wypracowany plan rozwoju lokalnego - mówi.   

Monitor Rozwoju Lokalnego – narzędzie do oceny potencjału społeczno-ekonomicznego gminy – dostępne jest TUTAJ>>

Program  jest wdrażany przez Ministerstwo Inwestycji I Rozwoju we współpracy z Norweskim Związkiem Władz Regionalnych i Lokalnych, OECD, Związkiem Miast Polskich i Instytutem Rozwoju Miast i Regionów i stanowi jeden z kluczowych elementów wsparcia rozwojowego w ramach Pakietu dla Miast Średnich.

Czytaj też: Wójt powinien zarządzać gminą, jak prezes firmą, a nawet lepiej>>