Zmiany udało się wynegocjować podczas piątkowego samorządowo-rządowego spotkania dotyczącego poprawek w projekcie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W przyjętej przez rząd kolejnej nowelizacji specustawy (art. 12b) przez dwa lata będzie można przebudowywać, remontować lub zmieniać sposób użytkowania budynków lub ich części (będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego) i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne bez konieczności stosowania  przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów techniczno-budowlanych dla tych budynków lub ich części, z wyjątkiem obowiązku zapewnienia spełnienia podstawowych wymagań w zakresie:

  1. nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania;
  2. bezpieczeństwa pożarowego;
  3. higieny, zdrowia i środowiska.

 

Przeczytaj także: Uproszczone zasady adaptacji pustostanów dla uchodźców - możliwe nadużycia>>
 

Samorządowcy zaproponowali poprawkę rozszerzającą zapis, tak aby nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również ich związki i stowarzyszenia, a także jednostki organizacyjne, spółki komunalne i Towarzystwa Budownictwa Społecznego mogły korzystać z poluzowanych przepisów.

- Dzięki tej poprawce spółki komunalne czy TBS-y będą miały dodatkowy instrument, by szybciej budować czy dostosowywać obiekty do celów mieszkalnych - wyjaśnia Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacji, który negocjował wprowadzenie poprawki do projektu.

Przepis, która będzie zgłoszony przez posłów ma obowiązywać przez najbliższe dwa lata, czyli do 31 lipca 2024 roku.