Podczas posiedzenia członkowie komisji głosowali nad raportem z prac, głosowanie było tajne. Za uchwałą przyjmującą dokument głosowało 5 osób, dwa były przeciwko i dwie osoby wstrzymały się.

Czytaj też: Komisja reprywatyzacyjna proponuje zmiany w prawie

Raport to szczegółowy opis wszystkich podejmowanych przez komisję działań i wnioski z rozpraw, które prowadziła. Z dokumentu wynika, że w Urzędzie Miasta Warszawy zabrakło m.in. nadzoru nad procesem ustanawiania kuratorów dla osoby nieznanej z miejsca pobytu czy sprawdzenia okoliczności faktycznych w sprawach reprywatyzacyjnych.