Zmiany w prawie postuluje komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji. Wśród głównych tez przygotowywanego raportu podsumowującego jej prace są zaniedbania w obszarze reprywatyzacji w latach 2007-2016 i zarzuty zaniechania kontroli w warszawskim ratuszu.

Szef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta podkreśla, że radni byli wprowadzani w błąd w sprawach reprywatyzacyjnych, a w procesie reprywatyzacji wytworzył się system korupcyjny. Według niego działania władz miasta wobec mieszkańców były nieodpowiednie.

Czytaj też: WSA przyznaje rację Komisji Weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji>>

W raporcie komisji weryfikacyjnej będą zawarte trzy wnioski – m.in. propozycja regulacji, że nie można przekazywać nieruchomości z lokatorami komunalnymi. Będzie też postulat, żeby przepisy przewidywały, że odszkodowania dla lokatorów przyznawane będą przez komisję z Funduszu Reprywatyzacji podległego rządowi. Trzecie zalecenie to zwiększenie kontroli sądów nad działalnością kuratorów – „aby skończyć z patologiami związanymi z działalnością kuratorów dla osób 140-letnich oraz przejmowaniem za drobne kwoty roszczeń do nieruchomości”.

Według Roberta Kropiwnickiego z POKO dopóki nie będzie ustawy reprywatyzacyjnej, nie będzie rozwiązany problem reprywatyzacji warszawskich.