Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że od 1 marca można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu. To pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupie sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. Dzięki wsparciu są też ułatwienia w utrzymywaniu aktywności zawodowej oraz w uzyskaniu wyższego wykształcenia osobom uczącym się w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej.

 


Bezpośrednio dla niepełnosprawnych

Program „Aktywny Samorząd” skierowany jest do osób niepełnosprawnych i dotyczy wsparcia finansowego w takich obszarach jak poruszanie się i transport w życiu codziennym, zakup sprzętu elektronicznego i szkolenia w tym zakresie czy edukacja policealna.

Czytaj też: Samorządy mogą wnioskować o pieniądze na aktywizację osób z niepełnosprawnościami

Powiaty też są beneficjentami

Beneficjentami programu są też samorządy na poziomie powiatowym, dla których środki pochodzące z programu są uzupełnieniem ich działań w ramach zadania własnego – wsparcia osób niepełnosprawnych.

Zmiany w tym roku

Do programu „Aktywny Samorząd” na rok 2020 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany. Dotyczą one wyższych kwot dofinansowań na konkretne sprzęty czy szkolenia.

W tegorocznej edycji programu zmiana nastąpiła w sposobie składania wniosków, bowiem od tego roku osoby zainteresowane mogą to zrobić przez internet. PFRON uruchomił tzw. SOW, czyli System Obsługi Wsparcia, dostępny na stronie: www.sow.pfron.org.pl. Złożenie wniosku nie wymaga wyjścia z domu i eliminuje ryzyko stania w kolejkach.

Łączna kwota, jaka została przeznaczona na realizację programu „Aktywny Samorząd” na 2020 rok to 181,5 mln zł.

Więcej informacji o elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia oraz harmonogram realizacji programu znajdują się na stronie PFRONu.