Według wiceministra inwestycji i rozwoju Polska Wschodnia staje się coraz bardziej spójna i dostępna transportowo, rozwijają się inwestycje drogowe.

Inwestycje w województwie podkarpackim

W województwie podkarpackim w ramach programu Polska Wschodnia rozwija się komunikacja miejska. W Rzeszowie zakupionych zostanie 130 szt. ekologicznego taboru komunikacji miejskiej, w tym 10 szt. z napędem elektrycznym, planowana jest również stacja ładowania.

Sprawdź: W jaki sposób gmina może przejąć na własność część działki, którą właściciel chce przekazać na poszerzenie drogi gminnej? >

Do użytku oddano ponad 6,5 km nowych dróg dla rowerów oraz parkingi typu Bike&Ride łącznie na 60 miejsc postojowych. W Rzeszowie i jego okolicy trwa budowa i przebudowa prawie 23 km dróg. Do użytku oddano już 6 odcinków dróg o łącznej długości 16,7 km.

 

Województwo lubelskie i przebudowa skrzyżowań

W Lublinie i jego bliskim otoczeniu jest budowanych i przebudowywanych ponad 28 km dróg. Kierowcy mogą już podróżować nowymi 3 odcinkami dróg o łącznej długości 5,9 km.

Sprawdź: Czy gmina jako zarządca dróg gminnych jest zwolniona z opłaty za zajęcie pasa drogowego, w przypadku budowy na drogach gminnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej? >

Realizowane są 4 inwestycje transportu miejskiego, w ramach których rozbudowana zostanie sieć trolejbusowa, a komunikacja autobusowa zyska priorytet w postaci dodatkowych 15 km buspasów. Do obsługi linii komunikacji miejskiej zakupiony zostanie nowoczesny tabor trolejbusowy (40 szt.) oraz autobusowy, w tym pojazdy elektryczne (32 szt.) - łącznie 95 szt.

Infrastruktura rowerowa wzbogaci się o kolejnych 15 km dróg rowerowych w mieście oraz 3 parkingi B&R na 120 miejsc postojowych. Powstanie także parking P&R z 54 miejscami postojowymi, w tym 3 dla niepełnosprawnych. Rozbudowany będzie system dynamicznej informacji przystankowej.

 

Drogi na Podlasiu

W Białymstoku i jego obszarze funkcjonalnym są budowane i przebudowywane ponad 53 km dróg. Powstały już 3 odcinki dróg o łącznej długości 20,5 km.

Sprawdź: Jaka jest procedura zaliczenia drogi wewnętrznej do dróg gminnych? >

Białostockie inwestycje transportu miejskiego wpisują się w konsekwentnie realizowaną od 2004 r. koncepcję utworzenia Korytarzy Autobusu Wysokiej Jakości (KAWJ), mającą na celu utworzenie szybkich połączeń autobusowych między dzielnicami peryferyjnym i centrum Białegostoku

W centrum miasta powstanie kolejnych ponad 11 km buspasów, zapewniających priorytet komunikacji miejskiej. Zadania infrastrukturalne uzupełnione zostaną o zakup nowoczesnego taboru autobusowego (60 szt.), planowany jest zakup pojazdów hybrydowych (6 szt.).

Czytaj też: Coraz więcej hulajnóg, rowerów i małych aut na prąd w miastach

Świętokrzyskie inwestycje w komunikację

W Kielcach i jego okolicy zostanie wybudowanych i przebudowanych prawie 40 km dróg. Do użytku oddano 4 odcinki dróg o łącznej długości 17,5 km. Powstał kolejny etap powiązania południowych osiedli i przyległych gmin Daleszyce i Morawica z drogą krajową nr 73.

Główną kielecką inwestycją w zakresie transportu miejskiego transportu będzie Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów. Wdrożony zostanie inteligentny system transportowy (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury, który skróci czas podróży komunikacją miejską. Dodatkowo przebudowane i rozbudowane zostaną wybrane odcinki ulic miejskich. Zakupionych zostało 25 szt. taboru o napędzie hybrydowym, powstaną nowe pętle autobusowe.

Województwo warmińsko-mazurskie inwestuje w drogi i tramwaje

W Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym zostanie wybudowanych i przebudowanych prawie 8 km dróg. Do użytku oddano 1 odcinek o długości około 3 km.

Rozbudowano odcinek drogi wojewódzkiej nr 598, przebudowany fragment został poszerzony na całej długości do dwóch jezdni, każda po dwa pasy ruchu. Ta inwestycja to kolejny krok do wyprowadzenia z miasta ruchu zmierzającego na południe województwa. Dzięki niej, mieszkańcy największej sypialni Olsztyna – dzielnicy Jaroty – będą mieli bezpośredni dostęp do obwodnicy miasta.

Główną olsztyńską inwestycją w zakresie transportu miejskiego będzie budowa drugiej linii tramwajowej łączącej południowe osiedla z Centrum. Do obsługi rozbudowanej sieci tramwajowej zakupiony zostanie również tabor tramwajowy (4 szt.).