Pandemia koronawirusa, oprócz negatywnych skutków we wszystkich właściwie dziedzinach życia, przyniosła również kilka dobrych efektów. Jej konsekwencją jest np. przyspieszenie wdrożenia Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa, a co za tym idzie również cyfryzacji urzędów i jednostek samorządowych. Niektóre urzędy po wybuchu epidemii miały problem m.in. z organizacją spotkań online.

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii koronawirusa na samorządy >

- ZUCH to szybkie, bezpieczne i jak najłatwiejsze dla urzędów udostępnienie usług chmurowych, dzięki którym będą one mogły lepiej realizować swoje zadania - wyjaśniała samorządowcom Joanna Baranowska, zastępca dyrektora Departamentu Systemów Państwowych w resorcie cyfryzacji podczas zdalnego spotkania zespołu ds. społeczeństwa informacyjnego działającego w ramach Komisji Wspólnej. Jakie usługi?

 

Platforma ZUCH oferuje zarówno usługi infrastrukturalne, a więc np. usługi składowania danych, bazy danych, archiwizacji czy tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych po awarii, jak i oprogramowanie chmurowe, np. gotowe programy do obsługi finansów czy księgowości, pracy zespołowej – tak ważnej w czasie epidemii, a także elektronicznego obiegu dokumentów. System będzie też wspierał samorządy w wyborze odpowiedniej usługi lub całego katalogu usług. Kupujący, czyli jednostka samorządu może przejrzeć oferty zweryfikowanych dostawców, zapoznać się z warunkami technicznymi i cenami.

Według założeń ZUCH ma zapewnić dostępność pełnej puli usług dostarczanych przez wielu sprzedających, przy zachowaniu zasad konkurencyjności i otwartości na rynek.

Czytaj w LEX: Ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z walką z epidemią koronawirusa obowiązujące od 20 kwietnia w zakresie istotnym dla jst >

Zweryfikowani dostawcy, bezpieczne rozwiązania

Ministerstwo cyfryzacji bierze na siebie ciężar weryfikacji dostawców, tak by samorządowcy mieli pewność, że zamawiają bezpieczne rozwiązania. Procedury są szczegółowe - najpierw dostawca musi się zarejestrować i podać dane, które ministerstwo potwierdza, np. REGON.

Następnie wypełnia deklarację, która wynika z prawa zamówień publicznych, a więc musi podać np. potwierdzenia z Krajowego Rejestru Sądowego, urzędów skarbowych, oświadczenia o niekaralności. Musi też wypełnić część dotyczącą bezpieczeństwa, czyli posiadania wymaganych certyfikatów oraz swojego doświadczenia w dostarczaniu usług chmurowych. Resort cyfryzacji sprawdza też jego zdolność organizacyjną i  technologiczną świadczenia usług dla administracji. Dopiero na tej podstawie dostawcy będą mogli publikować katalog oferowanych usług.

Czytaj w LEX: Zdalny tryb obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego >

- Udało nam się również opracować standardy bezpieczeństwa chmur obliczeniowych, zarówno dla dostawców, jak i kupujących. To pozwoli nam na bezpieczne poruszanie się w obszarze chmurowym, a jednocześnie umożliwi sprawdzanie samorządom, na jakim poziomie bezpieczeństwa są ich systemy informatyczne i jak mogą wprowadzać innowacje w swoich aplikacjach, aby były w pełni bezpieczne i by mogły je realizować w modelu chmurowym – wyjaśnia dyr. Baranowska. 

Czytaj też: Epidemia może wpłynąć na upowszechnienie informatyzacji urzędów 

Wsparcie również po zakupie

Po podjęciu przez samorządowców decyzji o wyborze usług, ZUCH pomoże m.in. w projektowaniu chmurowych i hybrydowych rozwiązań informatycznych, ich konfiguracji, a także wdrażaniu. Pomoże też w migracji usług i oprogramowania w chmurze obliczeniowej, w kontroli jakości i testowaniu wydajności, a także w zarządzaniu usługami chmurowymi.

W maju br. platforma ruszy w G-Cloud, czyli sprawdzonym brytyjskim modelu, który ma ułatwić samorządom wykorzystywanie innowacji cyfrowych (zwłaszcza chmurowych), który będzie stopniowo adaptowany do polskich warunków.

Czytaj w LEX: Wpływ specustawy koronawirusowej na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego >

Samorządowcy są za

Samorządowcom bardzo podoba się propozycja resortu cyfryzacji, zarówno tym, którzy reprezentują największe miasta w Polsce, jak i gminy wiejskie. I dodają od razu propozycje kolejnych rozwiązań.

- Ważny jest element standaryzacji i spójności rozwiązań. Warto też określić pewne minimalne standardy, które samorządy powinny realizować. Można również wspierać rozwiązania dotyczące  wspólnych  zamówień realizowanych przez kilka samorządów, np. organizacji grup zakupowych, bo to pozwala na optymalizację kosztów zakupów – powiedział Paweł Tomczak, dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP. – Można by też np. pomyśleć o rozwiązaniu idącym przekrojowo przez cały kraj w zakresie specyficznych potrzeb różnych kategorii samorządów – zaproponował.

Czytaj w LEX: Terminy prawa administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego według specustawy koronawirusowej >

Samorządowcy zastanawiali się również nad relacją między ZUCH-em a udostępnioną w kwietniu br. przez Polski Fundusz Rozwoju - Antykryzysową Platformą Rozwiązań Technologicznych dla Samorządów. Wydaje się bowiem, że obie platformy mają podobną rolę przekazywania nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań technologicznych. Okazuje się jednak, jak wyjaśniła dyrektor Baranowska z ministerstwa cyfryzacji, że PFR skupia się bardziej na przekazywaniu wiedzy podczas webinarów, ale nie dostarcza ani nie proponuje zakupu usług chmurowych. Fundusz ma wkrótce na swojej stronie zamieścić komunikat, że jeśli jakaś jednostka samorządu będzie chciała kupić usługę, to poprzez system Zapewniania Usług Chmurowych.

Czytaj w LEX: Prowadzenie postępowania administracyjnego w okresie koronawirusa (COVID-19) z uwzględnieniem przepisów specustawy koronawirusowej >