Urząd m.st. Warszawy wspólnie z ekspertami Centrum Mediacji Lewiatan przeprowadził dodatkowe szkolenia dla urzędników biur i dzielnic prowadzących postępowania administracyjne. Rusza też akcja edukacyjna popularyzująca mediację wśród mieszkańców stolicy.

Mediacja dla szybszego załatwiania spraw w urzędach

Urząd ma być miejscem dialogu - otwartym i przyjaznym, budującym relacje, a nie wydającym arbitralne decyzje – to opinia prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Jak podkreśla, wprowadzenie mediacji umożliwi mieszkańcom i przedsiębiorcom aktywny udział w rozwiązaniu spraw przy udziale niezależnego mediatora. Upowszechnienie tej metody przyspieszy proces rozstrzygania i pomoże w realizacji wielu zadań. 

 


Według Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan, mediacja jest bardziej efektywna, szybsza, co ważne dla przedsiębiorców, ułatwia rozwiązywanie sporów, a w konsekwencji wspomaga szybsze załatwienie spraw w urzędach. - Długotrwałe oczekiwanie na wydanie decyzji administracyjnej z uwagi na konflikt interesów pomiędzy stronami często wstrzymuje inwestycje. Dla przedsiębiorców ma to niebagatelne znaczenie. Dlatego powinniśmy upowszechnić ten sposób rozwiązywania konfliktów i sporów, w tym administracyjnych, aby ułatwić prowadzenie działalności z korzyścią dla mieszkańców Warszawy – dodaje.

Czytaj też: MS w czasie pandemii widzi szanse na rozwój mediacji

Jak wnioskować o mediację w Warszawie?

Mieszkańcy mogą zgłosić się do urzędu (biur oraz dzielnic) i wnioskować o mediację w sprawach, związanych m.in. z budownictwem i architekturą, zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i zielenią, gospodarką wodną, nieruchomościami, koncesjami, zezwoleniami lub pozwoleniami na prowadzenie działalności gospodarczej.

Według pomysłodawców, prowadzenie postępowań administracyjnych w tej alternatywnej i poufnej formule - przy udziale niezależnego mediatora -  umożliwia szybsze wypracowanie rozwiązania - w ciągu dwóch - trzech miesięcy, w atmosferze wzajemnego zaufania i dialogu, bez długotrwałych i kosztowych sporów odwoławczych lub sądowych.

Co ważne - mediacja w postępowaniu administracyjnym jest dobrowolna, a decyzje administracyjne wydane za jej pośrednictwem są akceptowane, ponieważ w ich przygotowaniu uczestniczą aktywnie wszystkie strony - mieszkańcy, przedsiębiorcy i administracja samorządowa.

W dniach 12-16 października odbędzie się Tydzień Mediacji, a 15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji.