Unia Metropolii Polskich apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o wykreślenie zakazu korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie, który został wprowadzony w § 18 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Rower to bezpieczny środek transportu

Zdaniem prezydentów miast rowery są nie tylko urządzeniami służącymi do rekreacji. Jak podkreślają, dla wielu osób rowery miejskie są obecnie jedynym, bezpiecznym środkiem transportu, umożliwiającym dojazd do pracy, apteki lub sklepu.

Na podstawie rozporządzenia do odwołania obowiązują następujące zakazy, ograniczenia, nakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, między innymi:

  • nakaz określonego sposobu przemieszczania się pieszo. Jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • czasowe ograniczenie korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż;
  • w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.