Z podjętej uchwały wynika, że zadaniem komisji będzie rozpatrywanie i opracowywanie spraw dotyczących m.in.: neutralności klimatycznej, bioróżnorodności, gospodarki w obiegu zamkniętym, strategii przemysłowej na rzecz klimatu, inteligentnego i zrównoważonego transportu.

Komisja zajmie się też sprawami adaptacji do zmian klimatu, w tym ochrony przed powodzią i suszą, strategii „od pola do stołu”, udziału w kształtowaniu polityki klimatycznej, wdrażania polityki klimatycznej w Polsce. Do jej zadań mają także należeć kwestie efektywności energetycznej, rozwoju i wspierania odnawialnych źródeł energii, społecznoekonomicznych aspektów transformacji klimatycznej, edukacji klimatycznej, finansowania w zakresie ochrony powietrza i transformacji klimatycznej, zagospodarowania wykorzystywanych do wytwarzania energii surowców naturalnych oraz ochrony powietrza.

Zobacz również: NIK: Zjadamy pestycydy, bo badania trwają za długo >>