Trzecie Forum Pracowników Socjalnych odbędzie się w gdańskim Europejskim Centrum Solidarności w dniach 24-25 listopada pod hasłem "Łączenie-Wspólnota-Solidarność".

Organizatorzy - Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Europejskie Centrum Solidarności, Uniwersytet Gdański – wzięli pod uwagę potrzeby tematyczne zgłaszane podczas Ogólnopolskiego Protestu Pracowników Pomocy Społecznej. Czytaj więcej o proteście Pracownicy socjalni wzmagają protest, wysunęli nowe żądania

Portal Prawo.pl objął Forum patronatem medialnym.

 


Tematyka Forum

Podczas forum odbędzie więc debata o tym, jak ze sobą współpracować w obrębie różnych zawodów pomocowych, jak pomimo różnić tworzyć tożsamość środowiskową i jak solidarnie dbać o prawa pracownicze.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni są więc nie tylko pracownicy socjalni, ale także m.in. asystenci  rodziny, opiekunki i opiekunowie, pracownicy domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia, pedagodzy, wychowawcy, pracownicy świadczeń i ochrony zdrowia.

Czytaj też: Strajk pracowników pomocy społecznej zawieszony, rośnie liczba lokalnych protestów

Zgłoszenia na III Forum Pracowników Socjalnych

Udział w Forum jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona, warto więc zapisać się jak najszybciej. Do udziału w Forum można się zgłosić, wypełniając specjalny elektroniczny formularz dostępny tutaj

Program Forum dostępne jest na stronie internetowej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej tutaj

Podczas Forum obejrzeć będzie można wystawę stałą w ECS, ale także wystawę twórczości pracowników socjalnych, którzy po godzinach pracy m.in. malują, śpiewają, fotografują i piszą. Będzie też można poznać pracowniczki socjalne, które tworzą znane w sieci fanpage dotyczące pracy socjalnej i pracowników socjalnych – „Pracownicy socjalni”, „Pracownik Socjalny” i „Baba z MOPSu”.

Dzięki współpracy z Fundacją „Dorastaj z Nami” zaprezentowana będzie wystawa o przedstawicielach służb, którzy polegli podczas wykonywania obowiązków służbowych, w tym także o pracowniczkach socjalnych z Makowa. Fundacja pomaga ich dzieciom.