Szef Kancelarii Prezesa Ministrów poprosił szefów urzędów administracji państwowej o oszacowanie środków na wypłatę dodatków służby cywilnej w 2019 roku. Chodzi o urzędników zatrudnionych w ministerstwach, GUS, UKE, UOKiK oraz urzędy wojewódzkie (lista urzędów w artykule poniżej).

Wniosek w tej sprawie – po akceptacji przez Szefa KPRM w systemie TREZOR (Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa służący do obsługiwania procesów budżetowych) – zostanie skierowany do ministra finansów.

 


Skąd środki na dodatki?

Dodatki dla nowo mianowanych urzędników wypłacane będą z rezerwy celowej „Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2018 oraz zwiększenie wynagrodzeń aplikantów i asesorów Urzędu Patentowego RP w związku z awansem zawodowym” (część 83 – Rezerwy celowe, poz. 20, ustawa budżetowa na 2019 rok).

 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 2. Ministerstwo Cyfryzacji
 3. Ministerstwo Edukacji Narodowej
 4. Ministerstwo Energii
 5. Ministerstwo Finansów
 6. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 7. Ministerstwo Infrastruktury
 8. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 9. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 10. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 11. Ministerstwo Obrony Narodowej
 12. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 13. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 14. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 15. Ministerstwo Sportu i Turystyki
 16. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 17. Ministerstwo Sprawiedliwości
 18. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 19. Ministerstwo Środowiska
 20. Ministerstwo Zdrowia
 21. Główny Urząd Miar
 22. Główny Urząd Statystyczny
 23. Państwowa Agencja Atomistyki
 24. Urząd Komunikacji Elektronicznej
 25. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 26. Urząd Regulacji Energetyki
 27. Urząd Transportu Kolejowego
 28. Wyższy Urząd Górniczy
 29. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 30. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 31. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 32. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 
 33. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 34. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 35. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 36. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 37. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 38. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 39. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 40. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
 41. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 42. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

 

Urzędnik a pracownik służby cywilnej

Mianowań dokonuje - w ramach limitu określonego w ustawie budżetowej - Szef Służby Cywilnej. Akty mianowania otrzymują pracownicy służby cywilnej, którzy przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej oraz uzyskają miejsce uprawniające do mianowania. Szef Służby Cywilnej mianuje także absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, którzy w danym roku złożą wniosek o mianowanie.

Status urzędnika służby cywilnej charakteryzuje stabilniejsza forma stosunku pracy niż w przypadku pracownika służby cywilnej - ograniczony jest m.in. ustawowy katalog możliwości rozwiązania stosunku pracy. Może też liczyć na dodatkowe uprawnienia - np. dodatek służby cywilnej, dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Urzędnik musi mieć też jednak zwiększoną dyspozycyjność oraz obowiązki i ograniczenia, np. mniej korzystny sposób rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czy obowiązek składania oświadczeń majątkowych.

Więcej informacji, wzór listy osób mianowanych, tabela do oszacowania środków na dodatki służby cywilnej na stronie Serwisu Służby Cywilnej