Związek Gmin Wiejskich RP pomaga gminom w wyjaśnianiu mieszkańcom, dlaczego rosną opłaty za śmieci. Tematyka odpadowa jest jednym z największych problemów samorządów w ostatnim czasie. Dotyka w dużej mierze mieszkańców, którzy płacą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ceny odpadów drastycznie wzrosły, na co wpływ miało wiele czynników.

 


Związek Gmin Wiejskich przygotował dla swoich gmin członkowskich infografiki, które wyjaśniają proces gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście opłat mieszkańców. Według korporacji powinny być one pomocne w komunikacji z lokalną społecznością.

Co ma wpływ na ceny śmieci?

Nowe regulacje prawne, brak jasnych interpretacji, konieczność tworzenia nowych regulaminów odbioru odpadów, nowe, narzucone przez ustawodawcę obowiązki bardzo angażują wójtów, burmistrzów i urzędy. Najbardziej dotkliwymi skutkami nowych regulacji są lawinowo wzrastające koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, a tym samym coraz to wyższe opłaty wnoszone przez mieszkańców.

Sprawdź w LEX: Jak wezwać do uzupełnienia braków w deklaracji za śmieci? >

Co się dzieje z naszymi śmieciami?

Związek wyjaśnia, co się dzieje z odpadami, które wrzucamy do pojemników. Jak podkreśla, głównym elementem krajowego systemu gospodarowania odpadami jest selektywna zbiórka. Żeby miała ona ekonomiczne uzasadnienie, selektywnie zebrane odpady powinny być przekazane do recyklingu lub przygotowane do ponownego użycia.

Czytaj w LEX: Obowiązki gmin w zakresie nowego systemu segregacji odpadów >

Odpowiedzialność producentów

Rozszerzona odpowiedzialność producentów ma wymusić na nich odpowiedzialność za opakowania wprowadzone na rynek – ich projektowanie, a potem zbiórkę i utylizację lub przetworzenie.

Obecny system gospodarowania odpadami jest drogi i drożeje, bo odpady nie posiadają wartości wobec braku rynków zbytu dla surowców wtórnych.

Czytaj też: Spalarnie odpadów – przeżytek czy jedyne wyjście? Jest luka w prawie>>
 

Finansowanie przerzucono na mieszkańców

W obecnym krajowym systemie finansowanie za gospodarowanie odpadami komunalnymi przerzucone jest całkowicie na mieszkańców. ZGW RP zauważa też, że brak jest definicji i metodologii selektywnej zbiórki, jako podstawy do uznania, czy mamy do czynienia ze zbiórką selektywną czy nie. Dodatkowo ciągłe zmiany prawa generują koszty zasad lokalnych systemów odpadowych.

Czytaj w LEX: Naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi >

Rosną opłaty za koszty składowania odpadów, tzw. opłata marszałkowska, koszty pracy, paliwa i prądu. Koszty rosną też, bo trzeba dostosować zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami do nowych wymogów prawnych w zakresie monitoringu wizyjnego, zabezpieczenia finansowego roszczeń, regulacji tytułów prawnych do nieruchomości i przepisów przeciwpożarowych.

Sprawdź w LEX: Czy rada gminy może zmusić właściciela nieruchomości prowadzącego działalność gospodarczą do wyłącznie selektywnego gromadzenia odpadów? >

Związek zwraca uwagę na trudności ze zbytem surowców wtórnych i spadek ich cen oraz ograniczenie czasu magazynowania odpadów do 1 roku oraz zakaz składowania frakcji energetycznej, co również podwyższa koszty.

Infografiki ZGW RP dostępne są na stronie ZGW RP TUTAJ>>