Zaproponowane w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego przebiegi nowych korytarzy drogowych i kolejowych budzą wiele obaw wśród mieszkańców terenów, po których zostały wytyczone – podkreślają samorządowcy ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP).

Apel do ministrów

Apelują do ministra aktywów państwowych i ministra infrastruktury o podjęcie działań, dzięki którym spółka CPK zostanie zobligowana do przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych.

 


Zaproponowane w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego przebiegi nowych korytarzy drogowych i kolejowych ich zdaniem wiązałaby się z koniecznością wywłaszczeń tysięcy mieszkańców, wyburzeń domów oraz kataklizmem urbanistycznym i planistycznym. Wiązałoby się to również z przerwaniem dotychczasowej sieci dróg nie tylko lokalnych, ale i wojewódzkich oraz krajowych.

Problem ten dotknął wielu miejscowości w Polsce i nie ominął województwa śląskiego. Przeciwko zaproponowanym wariantom tras protestują mieszkańcy województwa śląskiego, gdzie nowe linie szybkiej kolei miałyby przebiegać m.in. przez centra miast oraz tereny mieszkalne.

Stanowisko związku: Jak najmniej ingerencji w zabudowę

„Jako samorządowcy, którzy biorą pełną odpowiedzialność za reprezentowane gminy, wnioskujemy o takie zaplanowanie nowych korytarzy drogowych i kolejowych, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowały w ścisłą zabudowę mieszkaniową, istniejącą infrastrukturę techniczną, miejsca użyteczności publicznej i centra miejscowości, a także tereny posiadające cenne walory przyrodnicze” – czytamy w stanowisku.

Czytaj też: Rząd planuje nowe podejście do uzgadniania działań rozwojowych z samorządami

Według przedstawicieli śląskich samorządów, realizacja projektów infrastrukturalnych o tak dużym znaczeniu powinna być poprzedzona rzetelnymi konsultacjami nie tylko ze stroną samorządową, ale przede wszystkim z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Według nich przewidziany przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. kilkutygodniowy czas na konsultacje to za mało. Krytykują też, że nie przewidziano spotkań informacyjno-konsultacyjnych w terenie.

Konsultacje powinny być rzetelne, nie zza biurka

Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej podkreśla, że samorządowcy nie występują przeciw samej inwestycji, bo tworzenie nowej infrastruktury w postaci portów lotniczych czy tras kolejowych jest potrzebne. Jednak konieczne są rozmowy, a nie podejmowanie tak ważnych decyzji „zza biurka”.

- Czujemy się bezsilni, bo konsultacje w tej sprawie prowadzone są on-line albo korespondencyjnie. Budzi to niepokój wśród mieszkańców, przedsiębiorców i samych samorządowców  - tłumaczy.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to jeden ze sztandarowych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Poza budową nowego portu lotniczego w Baranowie pomiędzy Łodzią a Warszawą zakłada również budowę nowych korytarzy drogowych oraz nowych linii szybkiej kolei, które mają skomunikować lotnisko z pozostałymi częściami kraju.