Coraz bliżej prostszych inwestycji kolejowych

Samorząd terytorialny

Założenia do projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym zostały przyjęte przez Rząd. Nowe przepisy zapewnią przyspieszenie realizacji inwestycji kolejowych. M.in. skrócony zostanie termin...

01.07.2014

Nowa definicja "ceny"

Zamówienia publiczne

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą o o informowaniu o cenach towarów i usług, przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić...

01.07.2014

Łódź da ponad pół miliona na produkcję filmów

Samorząd terytorialny

Miasto Łódź dofinansuje w tym roku produkcję trzech filmów fabularnych, dwóch dokumentalnych i dwóch animowanych. Łódzki Fundusz Filmowy przekaże na ten cel ok. 600 tys. zł. Najwyższe dofinansowanie...

01.07.2014

Wójt gminy Bobrowniki oskarżony o przyjęcie łapówki

Samorząd terytorialny

20 tys. zł łapówki przyjął według prokuratury wójt gminy Bobrowniki w procedurze sprzedaży należącej do gminy działki. Akt oskarżenia w tej sprawie przesłała do sądu Prokuratura Okręgowa w...

01.07.2014

TSUE wyjaśni kwestię cudzego doświadczenia w przetargu

Zamówienia publiczne

Aż 10 pytań prejudycjalnych skierowała KIO do Trybunału Sprawiedliwości UE. Chce rozwiać wątpliwości, jakie budzi przepis pozwalający wykonawcom korzystać z cudzych zasobów, jeśli sami nie spełniają...

01.07.2014

Miesiąc na zarządzenie wyborów samorządowych

Samorząd terytorialny

Wybory samorządowe powinny być zarządzone od 21 lipca 2014 r. do 21 sierpnia 2014 r. wyliczyła Państwowa Komisja Wyborcza. Już wcześniej ustalono, że zgodnie z przepisami samorządowymi jedynym...

01.07.2014