Jak poinformowano po posiedzeniu Rady Ministrów, chodzi o bardziej skuteczne egzekwowanie oraz unowocześnienie przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Wyeliminowane zostaną np. nieprawidłowości podczas wyprzedaży. Nie będzie również można zawierać umów dotyczących usług finansowych na tzw. pokazach lub podczas wycieczek.

Czytaj: 
UOKiK proponuje przepisy ograniczające sprzedaż na pokazach>>
UOKiK: Pierwszy menedżer ukarany za nadużycia na pokazach handlowych>>

Najważniejsze rozwiązania

 • Zapewniona zostanie większa przejrzystość dla konsumentów przy zakupach on-line.
  Chodzi o:  
  • wprowadzenie dodatkowych wymogów informacyjnych w odniesieniu do dostawców internetowych platform handlowych;
  • uregulowanie kwestii związanych z recenzjami konsumentów i tzw. plasowaniem – m.in. każdy przedsiębiorca, który zapewnia dostęp do recenzji konsumentów będzie musiał podawać informacje na temat sposobu weryfikacji ich autentyczności;
  • walkę z podwójnymi standardami produktów – wprowadzony zostanie  przepis, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach UE – podczas gdy istotnie różni się od niego np. składem – będzie uznawane za wprowadzanie klientów w błąd i nieuczciwą praktykę rynkową.
 • Do 30 dni wydłużony zostanie termin na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia jej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę.
 • Zakazane będzie zawieranie z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Chodzi o spotkanie dla konsumentów zorganizowane w celu promocji, złożenia oferty sprzedaży lub sprzedaży towarów lub usług. Zawarta w takiej sytuacji umowa będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta
 • Doprecyzowane zostaną zasady informowania przez sprzedawców towarów i usług o obniżkach cen. 
  • W przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi, przedsiębiorca będzie musiał podać – obok informacji o obniżonej cenie – również informację o najniższej ocenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
  • W przypadku produktów, które są w sprzedaży krócej niż 30 dni – obok informacji o obniżonej cenie – trzeba będzie podać także informację o najniższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia jego oferowania do sprzedaży, aż do dnia wprowadzenia obniżki.
  • Jeśli chodzi o produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub posiadające krótki termin przydatności – obok obniżonej ceny – trzeba będzie podać także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. 
 • Wprowadzona zostanie możliwość odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi m.in. o tzw. umowy obejmujące abonamenty medyczne.
 • Wprowadzony zostanie zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który wynosi 14 dni lub 30 dni w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki – w odniesieniu do umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania konsumenta. Rozwiązanie to pozwoli na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej zakupu danego produktu czy usługi, zaś konsumenci nie będą narażeni na straty finansowe.