Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wydało właśnie stanowisko w tej sprawie. To kolejny głos prawników apelujący do Ministerstwa Sprawiedliwości o zmiany w tym zakresie. Rozwiązania dotyczące "odwieszenie" terminów i możliwości rozpoczęcia tych, które się nie rozpoczęły zakłada zresztą projekt tarczy antykryzysowej 3, który opisało Prawo.pl.  

Czytaj: MS szykuje się na "odmrożenie" sądów - jest projekt tarczy antykryzysowej 3>>

Przywrócenie działania sądów jak najszybciej

Radcy wskazują, że Konstytucja RP gwarantuje wszystkim równość wobec prawa. 

- Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Prawo do rzetelnego procesu (w tym do rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie) gwarantuje także art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych UE - czytamy w stanowisku. 

 

Równocześnie przyznają, że sytuacja jest trudna i bezprecedensowa, a co więcej nie dającą się przewidzieć w zakresie jej dalszego rozwoju. 

- Istniejące rozwiązania zawarte w przepisach postępowania, jak choćby stan siły wyższej, przywrócenie uchybionego terminu procesowego bez winy strony itp. zapewnią stronom należyty poziom ochrony w kolejnych tygodniach i miesiącach epidemii - dodaje prezydium. I podkreśla, że przywrócenie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości powinno nastąpić w pierwszym możliwym terminie - czyli w terminie uchylenia kolejnej grupy ograniczeń.

Czytaj: Czas na wznowienie pracy sądów? Jest projekt grupy adwokatów>>

Telekonferencje, komunikacja online z sądem 

Prezydium apeluje równocześnie do ministra sprawiedliwości o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do:

  • uchylenia szczególnych przepisów zawieszających bieg terminów procesowych i administracyjnych,
  • dopuszczenia w szerszym zakresie prawa stron do komunikowania się z sądami za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym środków komunikowania na odległość służących do przekazywania dźwięku i obrazu.

Zwraca się też z prośbą o jak najszybsze zniesienie ograniczeń w działalności sądów, przy zachowaniu wszelkich możliwych i niezbędnych środków ostrożnościowych. 

- Czas, w którym wstrzymanie pracy sądów było uzasadnione, minął – dla środowiska prawniczego to niepodważalny fakt. W naszej ocenie, większość instytucji reprezentujących środowiska prawnicze dobrze wykorzystała ostatnie dwa miesiące na to by dostosować się do nowych, trudnych warunków, w jakich przyszło nam działać - mówi radca prawny Włodzimierz Chróścik, dziekan warszawskiej OIRP.

I dodaje, że pomijając praktyczny aspekt wznowienia pracy sądów, czyli zapobieganie gromadzeniu zaległości w polskich sądach, powrót do „normalności” to coś do czego obliguje nas prawo.  – Czyli prawo do rzetelnego procesu i do rozstrzygnięcia sprawy w stosownym terminie, które gwarantuje art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych UE. Wierzę, że minister sprawiedliwości podzieli zdanie stołecznych radców prawnych - wskazuje.