Zarządzenie prezes Joanny Lemańskiej to zestawienie przydziału wokand, które prowadzi sekretariat Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Wezwania sms i alfabetyczny przydział

Przydział ławników będzie następował według kolejności alfabetycznej - stanowi zarządzenie.

Przy wyznaczaniu należy w pierwszej kolejności nawiązać kontakt telefoniczny z ławnikiem w celu omówienia wyznaczonego terminu.

A w przypadku braku połączenia telefonicznego należy do ławnika wysłać wiadomość sms z prośbą o kontakt w sprawie przydzielenia do sprawy.

Czytaj: Choroba trawi Izbę Dyscyplinarną - zmiany na wokandach, zdezorientowani ławnicy

Jeżeli w ciągu 24 godzin od wysłanej wiadomości sms ławnik nie nawiąże kontaktu z Sądem Najwyższym, należy zwrócić się do kolejnego z listy ławnika.

Ławnika pominiętego uwzględnia się kolejno przy przydzielaniu następnych spraw, przy czym przydzielając rozpoczyna się od pierwszego ławnika Sądu Najwyższego, któremu nie przydzielono ostatnio przydzielanej sprawy.

Na okoliczność wyznaczania przydziału ławnika do spraw należy sporządzić notatkę.

Warto dodać, że Izba Dyscyplinarna SN takiego zarządzenia nie wydała - informują ławnicy.

Kompetencje Izby

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, powołana nowelizacją z grudnia 2017 r. zajmuje się:

  • rozpatrywaniem skarg nadzwyczajnych,
  • rozpoznawaniem protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz
  •  stwierdzaniem ważności wyborów i referendum,
  • innych spraw z zakresu prawa publicznego, w tym spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
  • skarg dotyczących przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym.