W dniach 21-22 października 2019 r. na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego miała miejsce konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom problematyki śmierci człowieka w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji.  Referaty wygłosili liczni prelegenci z różnych ośrodków akademickich. Zwrócili uwagę, iż rozwój sztucznej inteligencji nie pozostanie obojętny dla kwestii związanych ze śmiercią i dziedziczeniem. 

 


Etyka i prawo

Profesor UKSW dr hab. Marek Świerczyński zaprezentował prace, jakie podejmuje Rada Europy w odniesieniu do sztucznej inteligencji. Temat tego wystąpienia współgrał z prelekcją dr Agnieszki Kubiak-Cyrul, która odniosła się do rekomendacji OECD i Komisji Europejskiej w przedmiocie standardów rozwoju sztucznej inteligencji. Dr Kubiak-Cyrul podkreśliła, że rozwój sztucznej inteligencji powinien być prowadzony przy uwzględnieniu szeregu wytycznych. 

Czytaj również: Za trzy lata rynek usług prawniczych zdominują kancelarie inwestujące w nowe technologie >>
Polską wersję raportu z badania Wolters Kluwer pt. „Future Ready Lawyer” można pobrać tutaj >> 

Należą do nich koncentracja na wartościach i człowieku oraz transparentność, którą należy rozumieć jako prawo do kwestionowania decyzji podejmowanych przez maszyny. W przekonaniu dr Kubiak-Cyrul prace nad sztuczną inteligencją muszą uwzględniać również sferę etyki. W szczególności konieczne jest ustalanie, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne nieprzewidziane zdarzenia, jakie mogą mieć miejsce w wyniku działań sztucznej inteligencji.

Czytaj: Radcowie widzą konkurencję, ale źle ją rozpoznają>>

Z kolei profesor Krakowskiej Akademii dr hab. Mariusz Załucki zaprezentował swoje zapatrywania co do możliwości podlegania wytworów sztucznej inteligencji pod obecne instytucje prawne z zakresu dziedziczenia. Prof. Załucki omówił w szczególności prognozowanie medyczne prawdopodobieństwa śmierci ze względu na stosowane wobec osób procedury medyczne. 

Sztuczna inteligencja a zawody prawnicze

Prelegenci zastanawiali się również nad tym, czy dopuszczalnym byłoby wprowadzenie do postępowania sądowego „maszyn orzekających”, które wspierałyby a nawet zastąpiły sędziów, i zwracali uwagę na związane z tym możliwe zagrożenia. Natomiast profesor Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Dariusz Szostek zwrócił uwagę, iż w przyszłości wiele zawodów może przejść do lamusa. Prognozował, że sztuczna inteligencja może np. sprawić, że specjalistów z zakresu ekonomii będzie można zastąpić maszynami. Wyjaśniał, że poważne zmiany czekają również prawników.

 

Zaznaczył, że prawnik przyszłości powinien znać się na takich zagadnieniach jak smart-contract czy block-chain. Jego zdaniem konieczne jest więc poszerzanie przez prawników horyzontów wiedzy także w tym kierunku.