Czytaj: Rzecznik dyscyplinarny ściga sędziego za ... noszenie togi >>

Zastępca rzecznika Przemysław W. Radzik zdecydował o tym po zakończeniu się czynności wyjaśniających w sprawie popełnienia przez sędziów Monikę Frąckowiak i Arkadiusza Krupę przewinień dyscyplinarnych. Zarzucał im "uchybienie godności sprawowanego urzędu poprzez użycie, w trakcie prowadzonej przez siebie parodii rozprawy sądowej, stroju urzędowego w postaci togi i łańcucha z wizerunkiem orła".

Parodia rozprawy, nie edukacyjna symulacja

W opublikowanym w piątek komunikacie rzecznik dyscyplinarny sądów powszechnych Piotr Schab napisał, że "sędziowie Monika Frąckowiak i Arkadiusz Krupa używali stroju służbowego w postaci togi i łańcucha z wizerunkiem orła, wbrew dyspozycji. Jego zdaniem przykładem tego zachowania było działanie sędziego Arkadiusza Krupy, który "parodiując zachowanie przewodniczącego składu sędziowskiego w procesie karnym, pozwolił sobie na nieakceptowalne zachowanie w postaci założenia na strój gimnastyczny łańcucha z wizerunkiem orła". Rzecznik twierdzi też, że prowadzone przez sędziów spotkanie z publicznością nie stanowiło symulacji rozprawy sądowej i nie mogło prowadzić do pożądanego celu w postaci edukacji prawnej społeczeństwa.

Czytaj: RPO: Rzecznicy dyscyplinarni nękają niektórych sędziów>>

Wina, ale bez kary

Jednak mimo tych zastrzeżeń, rzecznik postanowił nie występować o ukaranie sędziów. - Analizując jednak podmiotowe elementy zachowania sędziów Moniki Frąckowiak i Arkadiusza Krupy, wyrażone przekonaniem każdego z tych sędziów, że prowadzone przez nich działania zmierzały do osiągnięcia skutków pożądanych społecznie, na podstawie scenariuszy przygotowanych przez jedną z organizacji pozarządowych, a nadto ich zapewnienie, że będąc przekonanymi o doniosłym znaczeniu swojej aktywności na festiwalu Pol'and'Rock, sędziowie ci nie uświadamiali sobie, że w rzeczywistości naruszone zostały (...) przepisy prawa oraz reguły etyki zawodowej - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław W. Radzik zdecydował o zakończeniu czynności wyjaśniających i niewszczynaniu postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Arkadiuszowi Krupie i Monice Frąckowiak - poinformował rzecznik.

Czytaj: Prof. Łętowska: Trałowanie orzecznictwa ma straszyć sędziów>>