Sąd Okręgowy w Rybniku będzie 46. sądem okręgowym na mapie Polski. Obecnie działa 11 sądów apelacyjnych, 45 sądów okręgowych i 321 sądów rejonowych. 

Decyzję o jego powołaniu Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadniało m.in. potrzebami mieszkańców.

Czytaj: Od Nowego Roku nowy sąd okręgowy w Rybniku>>

Zmiany w kilku rozporządzeniach 

W ślad za tą zmianą, idą zmiany w kilku rozporządzeniach, m.in. dotyczącym ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw. 

Sąd Okręgowy w Rybniku będzie podlegał właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach, obok sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach. 

 


Ma z kolei obejmować właściwości sądów rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach i rozpoznawać sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wskazano równocześnie, że we właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach będą sądy rejonowe w: Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu. Tu rozpoznawane mają być obok spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, także sprawy gospodarcze.

Zmiany w zakresie sądów rejonowych

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju - dla miasta Jastrzębie-Zdrój i gminy Pawłowice, ma rozpoznawać sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także prowadzić księgi wieczyste, podobnie ma być w przypadku sądów rejonowych w Raciborzu - dla miasta Racibórz oraz gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik,  Rybniku - dla miasta Rybnik oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany, w Wodzisławiu Śląskim - dla miast: Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana oraz w Żorach - dla miasta Żory.

Czytaj: W Rybniku powstanie kolejny sąd okręgowy >>

Dodatkowo Sądowi Rejonowemu w Jastrzębiu-Zdroju przydzielane zostają sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, a Sądowi Rejonowemu w Rybniku tego typu sprawy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Raciborzu i Żorach oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim i Żorach.