- Sąd Okręgowy będzie służył mieszkańcom Rybnika i najbliższych okolic. Jest odpowiedzią na oczekiwania wielu mieszkańców, by sąd był bliżej tych spraw i bliżej ich miejsca zamieszkania – powiedział minister.
- Myślę, że to jest ważna decyzja dla mieszkańców i dobrze się stało, że została podjęta, biorąc pod uwagę wszystkie analizy, które przeprowadziliśmy w międzyczasie. Wstępny projekt, który został przygotowany i ostatecznie przeze mnie zaakceptowany, zakłada, że sąd będzie powołany w styczniu 2020 roku – powiedział minister sprawiedliwości, zapowiadając na najbliższy okres przygotowania logistyczne, by w przyszłym roku nowy sąd mógł rozpocząć realizację swoich zadań.

Obecnie w Polsce działa 11 sądów apelacyjnych, 45 sądów okręgowych i 321 sądów rejonowych.

Czytaj: Podwyżki dla pracowników sądów - jest wspólne stanowisko związków>>