Sprawa była rozpatrywana podczas ostatniego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej.

- Już obecnie funkcjonuje możliwość oglądania wykładów w formie e-learningu. Są przygotowane w ten sposób, że co jakiś czas wyskakuje okienko z wskazaniem "kliknij jeśli oglądasz". Jak oglądający "wyklika" te okienka, przy czym jedno może opuścić, to zakładamy, że wykład obejrzał. Wtedy uaktywnia mu się okno "wygeneruj certyfikat", klika i na jego mail przychodzi certyfikat uzyskania punktów. Podstawą jest zalogowanie się. Osoba z zewnątrz też ma możliwość wejścia na platformę, ale ogląda wykład bez modułu punktowego - mówi pomysłodawca rozwiązania, adwokat prof. Maciej Gutowski dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie sądów i wymiaru sprawiedliwości w obliczu koronawirusa >

Adwokaci podobnie jak radcy prawni zobowiązani są do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Różnice dotyczą m.in. rozliczania obu grup zawodowych w zakresie zdobywanych punktów. Adwokaci - zgodnie z uchwałą z 2011 r., mają zdobyć w roku kalendarzowym co najmniej 12 punktów. M.in. za różnego rodzaju szkolenia, uczestnictwo lub organizowanie konferencji, publikacje. Radcy prawni mają trzy lata na zdobycie 40 punktów.  

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie kancelarii prawnej i środki prawne w praktyce w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem >

 


Opcja po zalogowaniu się adwokata  

Teraz wprowadzana jest druga możliwość. Punkty będzie można także uzyskać za czytanie określonego tekstu. - W tym przypadku, w trakcie jego scrollowania na ekranie wyskakują "kliknij jeśli czytasz". I odklikanie takich znaczników powoduje, że adwokat dostaje certyfikat i punkty.  Moduł jest też dostępny tylko dla zalogowanych - wskazuje dziekan. 

Obie możliwości będą dostępne po zalogowaniu się. Co ważne w tym momencie nie ma limitu punktów, które adwokat może poprzez "e-Palestrę" uzyskać. 

Czytaj w LEX: Prawa i obowiązki pełnomocników procesowych w praktyce w związku z koronawirusem >

- Wykłady na platformie będą rozliczane według takich samych zasad jak normalne, a jeśli chodzi o teksty to za standardowy artykuł, odpowiadających arkuszowi - 40 tys. znaków, będzie można dostać pół punktu, a za tekst do 30 stron jeden punkt. Oczywiście jest możliwość założenia limitu i być może po epidemii będziemy musieli do tego wrócić. Na razie są zbyt duże ograniczenia związane z epidemią, a adwokaci obciążeni są obowiązkiem szkoleniowym - dodaje. 

Czytaj: Adwokatura zmienia zasady doskonalenia zawodowego>>

Pomysł - efekt koronowirusa

Dziekan nie ukrywa zresztą, za pomysł zrodził się w związku z epidemią. - Ale moim zdaniem poszerzenie oferty szkoleniowej jest sensowne, bo im bardziej jest ona różnorodna, tym dla jej odbiorców lepiej. Mniejsza jest też niechęć w środowisku do realizacji takiego obowiązku szkoleniowego. A przecież - co wiem z własnego doświadczenie dydaktycznego - niczego nie można nauczyć wbrew czyjejś woli - dodaje adwokat.  

Czytaj w LEX: Obowiązkowy udział fachowych pełnomocników w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej >

To, że na e-szkolenia warto stawiać podkreśla również adwokat Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA. Podczas ostatniego posiedzenia NRA przedstawiła wyniki badań dotyczących sytuacji kancelarii w związku z epidemią. Przypomnijmy wynika z nich ponad 87 proc. kancelarii adwokackich straciło część przychodów, a prawie co druga kancelaria deklaruje spadek przychodu o połowę. Największym problemem, na jaki wskazali ankietowani, okazało się całkowite lub częściowe zamknięcie sądów (90 proc.) oraz brak przejrzystych zasad dotyczących wznowienia ich pracy (80 proc.). Adwokatom doskwierało też nieprawidłowe funkcjonowanie usług pocztowych (ponad 50 proc.). 

Czytaj: Adwokatura przygotowuje się na drugą falę COVID-19>>

- Samorząd powinien - moim zdaniem zainwestować w kapitał ludzki, przygotować bogatą ofertę szkoleń online i to w zakresie przedsiębiorczości. Chodzi o pokazanie adwokatom jak się prowadzi biznes, bo przecież adwokaci prowadzący jednoosobowe kancelarie są mikroprzedsiębiorcami. A ani na studiach ani na aplikacji nie ma programu szkoleń z tego zakresu – wskazywała mecenas, tuż przed posiedzeniem, w rozmowie z Prawo.pl

Zobacz w LEX: Kalkulator opłat sądowych po reformie KPC >

I przypomniała, że taki projekt jest wdrażany - Adwokacka Akademia Przedsiębiorczości. – Pierwsze szkolenia już się odbyły online i ich zapisy zostały umieszczone na nowej platformie e-Palestry. Były to wykłady z możliwości stosowania nowoczesnych technologii i z zasad ekonomii, wyceny usług prawnych, negocjacji ze stroną przeciwną i ten projekt będziemy rozwijać. By dać narzędzia adwokatom na szybką reakcję na kryzys i zmieniające się sytuację na rynku. Ja głęboko wierzę, że adwokat może znaleźć sobie nisze nawet w sytuacjach głębokiego kryzysu - zapowiedziała. 

 


Kolejne zmiany w zakresie szkolenia

To kolejna zmiany wprowadzane w tym roku w zakresie szkoleń. W styczniu NRA wprowadziła zmiany do regulaminu i doregulowała kwestie związane z zdobywaniem punktów szkoleniowych.

I tak aplikanci nie mają obowiązku doskonalenia zawodowego w roku, w którym zdają egzamin. Z kolei adwokaci mają możliwość zdobywania punktów w szkoleniach organizowanych w innych niż rodzima okręgowych radach adwokackich. Wprowadzono też większe zróżnicowanie punktacji.

Czytaj w LEX:

Koronawirus jako siła wyższa a umowy cywilnoprawne >

Koronawirus jako siła wyższa a odpowiedzialność za szkodę >